Start Skrzydeł [3]. Modelowanie trójwymiarowe

Technika obrazowania 3D to wstęp do wielu perspektywicznych technologii – rzeczywistości wirtualnej, druku 3D i wielu innych znajdujących zastosowanie w przemyśle, nauce, rozrywce a nawet obronności. Dzięki stanowiskom i urządzeniom zgromadzonym w Laboratorium Multimediów studenci z WEiTI będą mogli zdobyć wiedzę o wszystkich aspektach wielowymiarowego obrazowania.

Technologie związane z obrazowaniem 3D są jednym z najciekawszych wątków we współczesnej elektronice. Znajdująca niezliczone zastosowania technologia wymaga złożonych systemów, wyspecjalizowanych urządzeń i oprogramowania. Z konstrukcją takich systemów, ich elementami i sposobem działania będą mieli okazję zapoznać się uczestnicy zajęć prowadzonych w Laboratorium Multimediów w Instytucie Radioelektroniki.

- W sali C402 uruchomiliśmy nowe stanowisko laboratoryjne służące do budowy trójwymiarowych modeli. Składa się ono z zestawu sensorów Kinect 2, z których każdy obsługiwany jest przez osobny komputer PC. Przy odpowiedniej kalibracji jesteśmy w stanie połączyć informacje ze wszystkich urządzeń tak, aby otrzymać precyzyjny model dowolnego obiektu lub całej sceny – mówi dr inż. Jacek Naruniec z Instytutu Radioelektroniki, który poprowadzi zajęcia laboratoryjne - Stanowisko będzie wykorzystywane na przedmiotach MATMU (Matematyka w Multimediach), ASOD (Analiza Semantyczna Obrazu i Dźwięku) oraz w pracowniach dyplomowych.

Uruchomienie pierwszego stanowiska to dopiero początek. W najbliższych tygodniach w laboratorium zostaną zainstalowane także inne kupione w ramach projektu urządzenia: kamery wideo, w tym kamery 3D, projektory, telewizory, w tym odbiornik 3D, terminale mobilne, układy FPGA i wysokowydajne komputery PC wyposażone w oprogramowanie do projektowania układów cyfrowych, syntezy układów FPGA i edycji i montażu nieliniowego wideo.

    

Film demonstrujący działanie nowego stanowiska, stworzony przez mgr. inż. Marka Kowalskiego, doktoranta z Instytutu Radioelektroniki. 

 

     

    

Stanowisko laboratoryjne do budowy trójwymiarowych modeli

   

   

  

  

  

  

Przykładowa scena zarejestrowana za pomocą urządzeń będących na wyposażeniu stanowiska laboratoryjnego.

  

 

 

 

 

 

Postać zarejestrowana na stanowisku laboratoryjnym.

       

        

  

   

  

  

  

 

  

    

    

   

      

    

Laboratorium Multimediów jest jednym z 28 laboratoriów dydaktycznych wchodzących w skład sieci laboratoriów utworzonej w ramach projektu „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych” (współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

       

Zobacz także:

Start Skrzydeł [1]. Instalacja stołów optycznych w Laboratorium Fotoniki

Start Skrzydeł [2]. Dostawy mebli i biblioteka przyszłości