Zapisy na przedmioty

Spis artykułów

  1. Zapisy na przedmioty
  2. Zasady
  3. Składanie deklaracji semestralnych
  4. Przegląd stanu zapisów

Zasady zapisów i procedura składania deklaracji semestralnych

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych studenci studiów stacjonarnych (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) sami określają swój program studiów oraz tempo studiowania (w granicach wyznaczonych przez wymagania programowe i rygory studiowania). Odbywa się to poprzez składanie semestralnych deklaracji dotyczących zapisów na przedmioty.

Zasady zapisów na przedmioty i procedura składania deklaracji semestralnych są opisane w kolejnych artykułach.