Przegląd stanu zapisów

Spis artykułów

  1. Zapisy na przedmioty
  2. Zasady
  3. Składanie deklaracji semestralnych
  4. Przegląd stanu zapisów

Przegląd stanu zapisów na przedmioty

W okresie składania deklaracji semestralnych na przedmioty można obserwować dynamikę zmian liczby zgłoszeń na poszczególne przedmioty wybierając je na podstawie znajomości kodu przedmiotu lub fragmentu nazwy. Ale listy osób zapisanych na przedmioty nie są wtedy dostępne.

Natomiast po dokonaniu zapisów na przedmioty, oprócz możliwości zapoznania się z liczbą zgłoszeń, liczbą miejsc i liczbą zapisanych na poszczególne przedmioty, można też obserwować listę osób zapisanych na przedmiot (ze statusem zapisu ustawionym na 'Z-zapis'), a także obserwować zgłoszenia nowych osób chcących dopisać się na przedmiot (z pustym statusem zapisu) oraz osób, które nie zostały zapisane na przedmiot w czasie ostatniej iteracji zapisów z powodu braku miejsc (ze statusem zapisu ustawionym na 'R-brak miejsc'). 

W tym celu należy podążyć za następującymi odnośnikami.