Efekty kształcenia

Spis artykułów

 1. Efekty kształcenia
 2. Automatyka i robotyka - 1
 3. Automatyka i robotyka - 2
 4. Elektronika - 1
 5. Elektronika - 2
 6. Informatyka - 1
 7. Informatyka - 2
 8. Informatyka - CSN - 1
 9. Informatyka - CSN - 2
 10. Informatyka - SIWZ - 2
 11. Inżynieria biomedyczna - 1
 12. Inżynieria biomedyczna - 2
 13. Telekomunikacja - 1
 14. Telekomunikacja - 2
 15. Telekomunikacja - TCM - 1
 16. Telekomunikacja - TCM - 2
 17. Elektronika i telekomunikacja - 1
 18. Elektronika i telekomunikacja - 2

 

Efekty kształcenia dla programów studiów

 

Efekty kształcenia uchwala Senat Uczelni dla programów studiów realizowanych przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni (wydziały i kolegia), określając przy tym stopień studiów (pierwszy lub drugi), kierunek oraz profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny). Senat może też określić niezależne efekty kształcenia dla programów studiów realizowanych na wydzielonych specjalnościach na danym stopniu studiów, kierunku i profilu kształcenia.

 

W kolejnych artykułach przedstawiono efekty kształcenia określone przez Senat Politechniki Warszawskiej dla poszczególnych programów studiów realizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.