»

Szukanie zaawansowane


Wydziałowe zawody kwalifikacyjne do reprezentacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym odbędą się 16 października 2010 w godzinach od 9 do 14. 

Zajęcia organizacyjne z wychowania fizycznego odbędą się w hali sportowej DS Riviera (ul. Waryńskiego 12a, budynek SWFiS) w dniach 4-8 października zgodnie z planem zajęć semestru zimowego.

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych roku odbędą się w dniach 4-15 października 2010 r.

Politechnika w swojej ofercie posiada ponad 100 kierunków studiów podyplomowych. Wolne miejsca są między innymi na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych: Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie oraz Systemy Transmisji Radiowej i Technik Multimedialnych.

Nasz Wydział został zakwalifikowany do kategorii A, czyli do jednostek naukowych posiadających kategorię numer 1 w grupie jednostek naukowych "G5 - Elektrotechnika, automatyka elektronika oraz technologie informacyjne".

Nowo przyjęci studenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z nieodpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Pierwsze zajęcia odbędą się 12 i 15 października 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Wydziałowa od 26.04.2010 r. wznowiła działalność po remoncie.

ICM UW podal ważną dla rozwoju polskiego Open Access informację o zakupie w ramach licencji krajowej na dostęp do czasopism Springer opcji Springer Open Choice / Open Access, która umożliwia każdemu polskiemu autorowi, którego artykuł został przyjety do publikacji w czasopismach Springer w 2010 roku wybór klauzuli Open Access dla jego publiakcji, dzięki czemu artykuł może byc powszechnie dostępny po zamieszczeniu go w repozytorium instytucji począwszy od dnia 1 czerwca 2010 roku.

PROTEUS - Zintegrowany Mobilny System Wspomagający Działania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów wraz z kilkoma ośrodkami naukowo-badawczymi rozpoczął pracę nad innowacyjnym projektem, którego wyniki będą odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. Wśród ośrodków biorących udział jest Instytut Radioelektroniki.