Alumni

Dear Visitors!

Welcome to the webpage of the Association of Alumni of Electronics at the Warsaw University of Technology.

 

Electronics in its earliest forms was taught at the Warsaw Institute of Technology, the predecessor of the current University, since its creation in 1898. Today there are more than 20 thousand alumni of electronics at WUT who are active professionally, not only in Poland but throughout the whole world. As teaching and research have always adhered to the highest standards, most of our alumni have had successful careers in business, R&D, teaching at academic level and even politics.

 

Our Association is dedicated to supporting our alumni, education and research in all the fields connected with electronics, as well as the ICT business sector.

 

You can contact us at:  alumni@elkapw.edu.pl

 

Sylwetki zawodowe Absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Pokazane drogi zawodowe, osiągnięcia i rady sformułowane przez badanych mogą być cenną wskazówką dla studentów i kandydatów na studia w zakresie kształtowania swojej ścieżki kariery.

Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw

Stowarzyszenie @ELKApw zostało powołane 19 października 2010 roku. Jego celem jest wspieranie nowoczesnego szkolnictwa wyższego i nauki oraz branż gospodarki związanych z dyscyplinami naukowymi prowadzonymi na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.