Cooperation with scientific institutions

The most important partners

The EIT Faculty cooperates with more than 50 academic and scientific institutions in Poland and all over the world.

The most interesting examples of the cooperation are presented below. 

TESLA Technology Collaboration

Międzynarodowe Konsorcjum Technologiczne TESLA - (TTC) jest zrzeszeniem instytucji naukowych, które podpisały Memorandum o Współpracy.
 Misja konsorcjum TESLA, członkowie oraz owo memorandum są dostępne pod adresem:
 http://tesla-new.desy.de/about/

Bauman Moscow State Technical University

W listopadzie 2010 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o zawarciu Umowy o Współpracy z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym im. N.E. Baumana (MGTU) na okres 5 lat (w latach 2009–2014). Umowa została podpisana przez Rektorów obu uczelni.

National Academy of Sciences of Belarus

Umowa z Białoruską Narodową Akademią Nauk powstała w wyniku prac obustronnych prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Celem wspólnego projektu jest opracowanie oraz wykonanie anten fotonicznych nadawczych oraz odbiorczych. Projektowane anteny mają dawać możliwość współpracy z różnymi standardami bezprzewodowymi. Rozważane będzie opracowanie sieci radiowo-światłowodowych zdolnych do transmisji danych w sieciach lokalnych WLAN, metropolitarnych WiMAX, czy nawet UWB.

Xi'an Jiaotong University (Chiny)

Umowa o współpracy z Chinami została podpisana na szczeblu rektorskim. Dotychczasowe wspólne działania polegają na przeprowadzaniu wykładów zaproszonych przez prof. Krupkę i z drugiej strony na wyposażaniu laboratoriów i przeprowadzanie pomiarów. Ponadto profesor Krupka dostarcza stronie chińskiej metod badawczych, pisane są wspólnie artykuły i organizowane seminaria.

http://www.xjtu.edu.cn/en/

University of Western Australia

Umowa z uczelnią z Australii została podpisana dwa lata temu jednakże współpraca z UWA trwa już kilkanaście lat. Profesor Krupka ze swoim zespołem prowadzi badania nad właściwościami elektromagnetycznymi materiałów krystalicznych w paśmie częstotliwości mikrofalowych.

University of Roma Tor Vergata, Włochy

Umowa podpisana w 1988 r. i przedłużana juz kilkukrotnie, aktualnie do roku 2011, koordynatorem umowy jest prof. Bogdan Galwas.

Luxemburg University

Umowa o współpracy i podwójnych dyplomach Pomiędzy Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Luksemburskim – podpisana w 2009 r.