WEITI » Faculty »

Our partners

Głównymi zadaniami w zakresie współpracy międzynarodowej w roku 2009 były: (i) utrzymanie obecnych form i partnerów współpracy, (ii) pozyskiwanie nowych partnerów z placówek edukacyjnych, ośrodków badawczych i przemysłu do prowadzenia badań i projektów w trybie bilateralnym i multilateralnym (zwłaszcza w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej), oraz (iii) zwiększenie rekrutacji studentów zagranicznych. W związku z tym nawiązane zostały kontakty i podjęte działania (rozmowy, wizyty, seminaria i wymiana dokumentów) na rzecz ustanowienia współpracy w zakresie wymiany studentów i nauczycieli akademickich, wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz ewentualnie podwójnego dyplomowania z między innymi następującymi ośrodkami:

 • Chunghwa Telecom Laboratories, Taiwan
 • Ecole Nationale Supérieure de l'Informatique et d'Analyse des Systèmes, Maroko
 • Fontys University of Applied Sciences, Holandia
 • Kyungpook University, Płd. Korea
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. N. Baumana
 • National Aviation University, Ukraina
 • National Chiao Tung University, Taiwan
 • National Taipei University of Technology, Taiwan
 • Pennsylvania State University, USA
 • Ecole Polytechnique de l’ Université de Nantes, Francja
 • Rensselaer Polytechnic Institute, USA
 • Technische Universiteit Eindhoven, Holandia
 • Université du Luxembourg, Luksemburg
 • University of Newcastle of University Drive, Callaghan, Australia

Dnia 10 grudnia 2009 r. została podpisana umowa o współpracy i podwójnym dyplomowaniu z Université du Luxembourg.

W programie rozwijania współpracy międzynarodowej podjęto, wspólnie z Międzynarodowym Wschodnim Centrum Innowacji, działania na rzecz utworzenia sieci współpracy ze wschodnimi krajamai sąsiedzkimi: z Litewskim Centrum Innowacji, Białoruskim Centrum Transferu Technologii i Lwowskim Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Rok 2009 przyniósł także żywy rozwój współpracy z firmą Samsung oraz nawiązanie i rozpoczęcie współpracy w zakresie wspólnych projektów i szkoleń z firmami IBM, ZTE i Huawei. Trzeba także odnotować nawiązanie stałego roboczego kontaktu z dr. D. Eckertem, Dyrektorem Directorate C: Lisbon Strategy and Policies for the Information Society, DG INFSO Komisji Europejskiej.

Cooperation with non-profit organisations

The EIT Faculty cooperates also with non-profit organisations, international organisations, among them with UN agencies.

The most interesting examples of the cooperation are presented below.