The Main Library

NAZWA INSTYTUCJI DANE KONTAKTOWE STRONA WWW
Biblioteka Główna PW 00-661 Warszawa 
Pl. Politechniki 1 
tel./fax 22 621 13 70
http://www.bg.pw.edu.pl/
Lista e-baz Biblioteki Głównej PW http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/lista-e-baz
Oficyna Wydawnicza PW 00-644 Warszawa 
ul.Polna 50 
tel. 22 825 75 18, 234 75 03 
fax 22 234 70 60
http://www.wydawnictwopw.pl/
Internetowa Księgarnia Oficyny Wydawniczej PW http://www.wydawnictwopw.pl/