Mitsubishi Electric Information Technology

Tematem współpracy z Mitsubishi Electric R&D Centre Europe (dawniej: Information Technology Center Europe) jest opracowanie i rozwój technologii i oprogramowania z dziedziny przetwarzania obrazów i wideo. Tematyka poszczególnych zadań była różnorodna i obejmowała różne zagadnienia, z których wiele powiązanych było ze standardem opisu danych multimedialnych MPEG-7. W szczególności, realizowane były następujące zadania:

- Opracowanie i implementacja zaawansowanych technik rozpoznawania twarzy oraz opracowanie hierarchicznych, rozmytych technik klasteryzacji z wykorzystaniem kernelowych metod PCA/LDA do wykorzystania w systemach rozpoznawania twarzy; głównym celem było uzyskanie wysokiej stopy rozpoznania osób na podstawie zdjęć twarzy oraz odporności na zmianę oświetlenia oraz pozycji twarzy na zdjęciu.

- Opracowanie i implementacja programów demonstracyjnych działających w czasie rzeczywistym dla systemów wbudowanych, pozwalających na wyszukiwanie i rozpoznawanie obrazów z użyciem deskryptorów standardu MPEG-7.

- Opracowanie, implementacja i rozwój technologii i oprogramowania do zarządzania zawartością wideo. Głównym celem zadania było opracowanie zaawansowanego odtwarzacza wideo, pozwalającego na podział sekwencji wideo na sceny, ujęcia i rozdziały oraz szybką nawigację pomiędzy tymi częściami sekwencji na podstawie cech wizualnych. Zadanie obejmowało m.in. opracowanie metod wyszukiwania w sekwencjach wideo podobnych ramek oraz segmentów, opracowanie metod detekcji ujęć i scen w sekwencji wideo, opracowanie technik opisu i porównywania segmentów wideo w celu detekcji powtarzających się fragmentów (w tej same sekwencji wideo, np. przed i po reklamach, lub w różnych sekwencjach, np. znalezienie określonej reklamy).

- opracowanie, implementacja i rozwój technik oraz oprogramowania do opisu, wyszukiwania i rekomendowania programów wideo; głównym celem było opracowanie narzędzi do opisu programów wideo, z wykorzystaniem cech strukturalnych (podział na sceny) oraz audio-wizyjnych, pozwalających na szybkie i efektywne wyszukiwanie i rekomendowanie użytkownikowi programów podobnych.