Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw

Drodzy Absolwenci! 

Jesteście częścią wyjątkowej społeczności osób, które ukończyły Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych lub poprzedzające go jednostki Politechniki Warszawskiej tzn. Wydział Elektroniki, Wydział Łączności, Sekcję Prądów Słabych. Każde zintegrowane środowisko absolwentów jest ma ogromny potencjał, gdyż umożliwia wykorzystanie skumulowanej wiedzy, doświadczenia i kontaktów kilkudziesięciu roczników. Jest nas ponad 20 tysięcy, to duża siła, jeżeli będziemy działać razem.

Nasz Wydział, tak jak w całej swojej historii, ma także w przyszłości być miejscem edukacyjnej i badawczej doskonałości, nie tylko w skali krajowej. Jego dyplom to dla absolwentów pewność sprostania wszelkim wyzwaniom przez całe życie profesjonalne, a dla pracodawców gwarancja że zatrudniają osoby o najwyższych kompetencjach teoretycznych i praktycznych. Czołową pozycję Wydziału muszą kształtować nie tylko obecni pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci, ale i absolwenci podejmując współpracę z jego kadrą przy różnych projektach oraz potrafiąc z wielostronnym pożytkiem wykorzystać jego niemałe zasoby.

Otoczenie ekonomiczne i rynek pracy, często stawiają na drodze naszych Absolwentów trudne wyzwania. Aby im sprostać, musimy odświeżać dawne i nawiązywać nowe kontakty w swoim gronie, wspólnie realizować projekty gospodarcze i naukowe oraz podnosić kwalifikacje poprzez dzielenie się wiedzą. Musimy także skuteczne oddziaływać na otoczenie polityczne i społeczne, z korzyścią dla naszej dziedziny nauki, branży gospodarki i grupy zawodowej. Nasi absolwenci muszą mieć jeszcze lepsze perspektywy biznesowe i zawodowe.

Stowarzyszenie Absolwentów jest innowacyjnym ogniwem w sprzężeniu wzmacniającym siłę Wydziału i jego absolwentów. 

 

NOTKA PRAWNA: Poprzez udział w wydarzeniu którego Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół WEiTI PW jest organizatorem, współorganizatorem, patronem lub partnerem, osoba uczestnicząca wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez to Stowarzyszenie, jej danych osobowych, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w jakikolwiek sposób w związku z udziałem w tym wydarzeniu, w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.