Wydziałowa Komisja Wyborcza

Skład Komisji:

dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz, prof. uczelni
wojciech.szynkiewicz@pw.edu.pl. Przewodniczący Komisji. 
przedstawiciel grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień doktora habilitowanego

dr hab. inż. Tomasz Gambin, prof. uczelni. Zastępca Przewodniczącego Komisji.

dr hab. inż. Jerzy Weremczuk

przedstawiciele grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień doktora habilitowanego

mgr inż. Jerzy Gustowski

dr inż. Bogumił Konarzewski

dr inż. Piotr Witoński

przedstawiciele grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Małgorzata Kowalska

mgr inż. Aneta Libera. Sekretarz Komisji. 

przedstawiciele grupy pozostałych pracowników wydziału
mgr inż. Piotr Wójtowicz przedstawiciel grupy doktorantów
inż. Michał Smoliński przedstawiciel grupy studentów

 

Komisja została powołana na kadencję 2024 - 2028.

Uchwała nr 25/2023 Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z 19 grudnia 2023 roku w sprawie rekomendacji dla kandydatów do Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 grudnia 2023 r.