Raport samooceny kierunku studiów: Informatyka

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Informatyka

  1. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
  2. Forma studiów: stacjonarne (oba stopnie), niestacjonarne (drugi stopień)
  3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: Informatyka techniczna i telekomunikacja
  • Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny wiodącej Punkty ECTS 
Liczba [%]
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia pierwszego stopnia w j. polskim)
210 (z 210) 100 %
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia pierwszego stopnia w j. angielskim)
240 (z 240) 100 %
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia drugiego stopnia)
120 (z 120) 100 %
  • Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny Punkty ECTS

Pobierz plik (pdf, 924.81 kB)