Akty prawne Dziekana

Dokumenty Dziekana wydane przed rokiem akademickim 2020/2021 dostępne są po zalogowaniu 
na stronie Moja Elka», w zakładce Dokumenty Dziekana.