OGŁOSZENIE ws. wstępnych list do rankingu kwalifikującego do stypendium Rektora

 

Wstępne listy zawierają informacje o podstawowych wskaźnikach osiągnięć studenta (liczba uzyskanych ECTSów, średnia ważona ocen z dwóch ostatnich semestrów, liczba zdobytych punktów do rankingu), będących punktem wyjścia do sporządzenia list rankingowych, kwalifikujących ostatecznie do otrzymania stypendium Rektora.

Wnioski i odwołania dotyczące list wstępnych można składać w terminie do 15 kwietnia br.

Wnioski i odwołania powinny dotyczyć wyłącznie ewentualnych błędów w wyliczeniu ww. wskaźników, określających dorobek studenta.

Liczba punktów za średnią równa 0, mimo uzyskania średniej ocen nie mniejszej niż 4,00 , oznacza niespełnienie warunków uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS (patrz: Regulamin §23, ust. 3 i 4)

Procedura

Podania należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej , w postaci pliku pdf, zamieszczając podanie w skrzynce podawczej , dostępnej pod linkiem :

Lista Wstępna (pdf, 509,36 kB)