Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Strona WWW Instytutu: http://www.ia.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 prof. dr. hab. inż. Cezary Zieliński 
tel. +48 22 234 5102
e-mail Cezary.Zielinski@pw.edu.pl
pok. 518A
Zastępca Dyrektora ds. nauki
prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk
tel. +48 22 234 6190
e-mail Maciej.Lawrynczuk@pw.edu.pl
pok. 523
Zastępca Dyrektora ds. nauczania
 dr inż. Tomasz Traczyk, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7750
e-mail Tomasz.Traczyk@pw.edu.pl 
pok. 518
Kier. Działu administracyjnego 
 mgr Beata Woźniak
tel. +48 22 234 7397
e-mail Beata.Wozniak@pw.edu.pl 
pok. 521A
Sekretariat Instytutu
 mgr inż. Elżbieta Matyjasiak
tel. +48 22 825 0995
tel. +48 22 234 7397
fax +48 22 825 3719
e-mail Elzbieta.Matyjasiak@pw.edu.pl 
pok. 521
Sekretariat dydaktyczny 
 lic. Alicja Trojanowska
tel. +48 22 234 7750 
e-mail Alicja.Trojanowska@pw.edu.pl
pok. 518
Pełnomocnik Kwestora
 mgr Dorota Podniesińska
tel. +48 22 234 6096
e-mail Dorota.Podniesinska@pw.edu.pl
pok. 526
Biblioteka Instytutu 
 lic. Alicja Trojanowska
tel. +48 22 234 7750 
e-mail Alicja.Trojanowska@pw.edu.pl
pok. 518

Pracownicy Instytutu