Zamówienia publiczne

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
lic. Marta Rudnicka
tel. +48 22 234 5101
fax +48 22 234 5897
M.Rudnicka@elka.pw.edu.pl  
dzp@elka.pw.edu.pl
pok. 101
Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Magdalena Kozłowska-Suszek
tel. +48 22 234 6166
fax +48 22 234 5897
M.Kozlowska@elka.pw.edu.pl
pok. 101
Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Łukasz Jarząbek
tel. +48 22 234 6172
L.Jarzabek@elka.pw.edu.pl
pok. 100

   
Informacje bieżące o ogłaszanych przez WEiTI przetargach są zamieszczane przez dział zamówień publicznych PW na stronie uczelni».

Procedura udzielania zamówień publicznych na Wydziale oraz formularze wniosków znajdują się poniżej.