Dział Gospodarczy

Kierownik Działu Gospodarczego
mgr  Izabela Pietrusiak
tel. +48 22 234 76 01
Izabela.Pietrusiak@pw.edu.pl
pok. 20
Specjalista ds. Administracyjnych
mgr Paweł Kopacz
tel. +48 22 234 61 59
pawel.kopacz@pw.edu.pl
pok. 19
Brygadzista
Włodzimierz Karwat
tel. +48 22 234 61 59
tel. +48 695 441 708
pok. 19
Portierzy
Monika Ciunkiewicz tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Artur Gerhart tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Ewa Janik tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Wojciech Kurczyński tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Zbigniew Michalski tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Tadeusz Nowak tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Sławomir Piotrkowicz tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Robert Sieruta tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Mariusz Tarka tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Radosław Winiecki  tel. +48 22 234 76 09
portiernia
Pracownicy Obsługi
Sylwia Bablich tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d 
Małgorzata Broda tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d 
Krzysztof Broda tel. +48 695 441 722
pok. 043d
Irena Capiga  tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Małgorzata Dobrzeniecka  tel. +48 22 234 61 67
 pok. 043d
Monika Dziuba tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Arkadiusz Fijałkowski  tel. +48 22 234 76 01
pok. 21c
Anna Gadzała tel. +48 22 234 76 01
pok. 21c
Grażyna Gerhart tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d 
Joanna Krzewska tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d 
Lucyna Łagutoczkin tel. +48 22 234 61 67
pok. 43d
Katarzyna Muranowska tel. +48 22 234 76 01
pok. 21c
Agnieszka Powierża tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Edyta Rutkowska  tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Kinga Saniewska  tel. +48 22 234 61 67
 pok. 043d
Dariusz Sitek tel. +48 22 234 76 01
pok. 21c
Marzena Smółka tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Robert Sobczak  tel. +48 22 234 61 67
 pok. 043d
Grażyna Soczewka  tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Rafał Stępień  tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Beata Stolarczyk tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d 
Bernadeta Stolarczyk tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d 
Katarzyna Stolarska tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Marcin Szewczyk tel. +48 22 234 61 67
pok. 042
Marzena Wojdyna tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d
Edyta Wolak tel. +48 22 234 61 67
pok. 043d

    
Zakres działań Działu Gospodarczego dotyczy eksploatacji gmachów WEiTI oraz ich infrastruktury budowlanej i obejmuje w szczególności:

 • w obszarze eksploatacji:
  • administrowanie wynajmowaniem oraz udostępnianiem pomieszczeń budynków WEiTI, 
  • dbanie o zapewnienie warunków bezpieczeństwa w budynkach WEiTI, w tym działań
   w sytuacjach awaryjnych, 
  • gospodarka powierzonymi środkami trwałymi, wyposażeniem oraz niskocennymi składnikami majątku, 
  • obsługa budynków WEiTI (szatnia, sprzątanie, dozór), gospodarka salami wykładowymi;
 • w obszarze konserwacji i utrzymania stanu technicznego budynków oraz inwestycji i remontów budowlanych:
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego dla Gmachu Elektroniki oraz dla skrzydła A w Gmachu Elektrotechniki, 
  • prowadzenie okresowych kontroli technicznych oraz przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, 
  • zapewnienie właściwego stanu budynków WEiTI, wymaganego przepisami prawa, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
  • zapewnienie bieżącego serwisu systemów i instalacji zlokalizowanych w budynkach WEiTI, w tym poprzez usługi zewnętrzne, 
  • realizacja konserwacji i napraw infrastruktury budowlanej oraz instalacji w budynkach WEiTI,
  • nadzór i udział w organizacji i realizacji przedsięwzięć budowlanych w budynkach WEiTI, tworzenie rocznych planów inwestycji i remontów.