SHERPA RoMEO

Serwis SHERPA RoMEO prowadzi katalog umów pomiędzy wydawcami a autorami publikacji.

Korzystanie z tego serwisu umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach.

Serwis obejmuje ponad 900 wydawców. Poniższa tabelka podaje statystyki dotyczące praw autorskich na dzień 21.03.2011 r. (aktualne statystyki).

Kolor Polityka wydawcy Liczba wydawców %
zielony można archiwizować pre-printy i post-printy 241 26
niebieski można archiwizować post-printy 269 29
żółty można archiwizować pre-printy 81 9
biały archiwizowanie nie jest formalnie zezwolone 352 37
Podsumowanie: 63% wydawców z wykazu serwisu SHERPA RoMEO zezwala formalnie na pewien sposób auto-archiwizacji.

Pre-print i post-print

Terminy pre-print oraz post-print są używane przez różne osoby w różnym znaczeniu . Może to powodować pewne nieporozumienia i niejasności.

Jedno użycie terminu pre-print oznacza opis pierwszej wersji artykułu - przed peer-review, jeszcze zanim nastąpi jakikolwiek kontakt z wydawcą. Jest to interpretacja bardzo popularna wśród pracowników naukowych, dla których kluczowe zmiany artykułu są dokonywane w procesie recenzowania. Innym zastosowaniem pojęcia pre-print jest użycie go do określenia gotowego materiału, przejrzanego, poprawionego i zaakceptowanego do publikacji - ale niezależnie od wersji, która jest zaakceptowana lub sformatowana przez wydawcę. To użycie jest bardziej popularne wśród wydawców, dla których ostateczny i ważny stan artykułu stanowi układ materiału przygotowanego do oddania do druku.

Tak różne rozumienie tego pojęcia może być mylące i może powodować błędną interpretację umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Aby spróbować wyjaśnić sytuację, serwis SHERPA RoMEO charakteryzuje pre-print jako wersję dokumentu przed przeglądem (peer-review) oraz post-print jako wersję dokumentu po przeglądzie z uwzględnieniem zmian dokonanych w czasie procesu recenzowania.

Oznacza to, że ze względu na treść, post-print należy traktować jak opublikowany artykuł. Jednak pod względem wyglądu może on nie być taki sam jak opublikowany artykuł, ponieważ wydawcy często zastrzegają sobie własny układ i formatowanie. Zazwyczaj oznacza to, że autor nie może korzystać z generowanego przez wydawcę pliku PDF, ale może posługiwać się własną wersją pliku PDF w celu umieszczenia go w repozytorium.

Niezależnie od tego, niektórzy wydawcy żądają, aby autorzy używali wersji pliku generowanego przez wydawcę, ponieważ chcą, aby ich materiał był prezentowany jako profesjonalnie przygotowany w formacie, który pasuje do ich stylu.

Serwis SHERPA RoMEO stara się oddzielić różne definicje i warunki wynikające ze stosowania tych pojęć w obrębie umowy każdego wydawcy o przeniesieniu praw autorskich oraz odowiednio kategoryzuje związane z tym uprawnienia i warunki.