WEITI » Wydział »

Pełnomocnicy i inne funkcje

Kadencja 2020-2024

Pełnomocnicy 
Pełnomocnik Dziekana pełniący funkcję sekretarza Rady Wydziału
mgr Grzegorz Mańko
Decyzja nr 11/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 6155
G.Manko@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
mgr Grzegorz Mańko 
Decyzja nr 12a/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 6155
G.Manko@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki
mgr Anna Gątarek 
Decyzja 
tel. 22 234 7625
A.Gatarek@elka.pw.edu.pl
pok. 40
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w języku angielskim
doc. dr inż. Roman Podraza
Decyzja nr 17/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 września 2020 r.
tel. 22 234 7995
R.Podraza@ii.pw.edu.pl
pok. 315a
Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studentów
i rozwoju systemu USOS na WEiTI
dr inż. Dariusz Turlej
Decyzja nr 18/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 września 2020 r.
tel. 22 234 7995
D.Turlej@ii.pw.edu.pl
pok. 315a
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
dr. Agnieszka Woźniak 
Decyzja nr 1/2022 Dziekana WEiTI, z dn. 3 stycznia 2022 r.
tel. 22 234 5101
Agnieszka.Wozniak2@pw.edu.pl
pok. 101
Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów
mgr Grzegorz Mańko
Decyzja nr 58/2021 Dziekana WEiTI, z dn. 13 grudnia 2022 r.
tel. +48 22 234 6155
G.Manko@elka.pw.edu.pl
pok. 115b
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
dr inż. Zbigniew Gajo
Decyzja nr 43/2021 Dziekana WEiTI, z dn. 30 września 2021 r.
tel. +48 22 234 7480
Z.Gajo@ise.pw.edu.pl
pok. 224
Wydziałowy Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia 
prof. Andrzej  Pfitzner
Decyzja nr 27/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 20 października 2020 r.
tel. 22 234 7207, 22 234 7819
A.Pfitzner@imio.pw.edu.pl
pok. 360
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Odległość PW
dr inż. Grzegorz Tarapata
Decyzja nr 2/2022 Dziekana WEiTI, z dn. 10 stycznia 2022 r.
tel. 22 234 7820
G.Tarapata@elka.pw.edu.pl
pok. 240, 241
Pełnomocnik Dziekana ds. cyberbezpieczeństwa i infrastruktury informatycznej 
dr inż. Robert Kurjata
Decyzja nr 1/2021 Dziekana WEiTI, z dn. 4 stycznia 2021 r.
tel. 22 234 7626
R.Kurjata@ire.pw.edu.pl
pok. 61
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych na WEiTI
mgr Małgorzata Książkiewicz
Decyzja nr 9/2021 Rektora PW, z dn. 18 stycznia 2021 r.
tel. 22 234 7497
M.Ksiazkiewicz@elka.pw.edu.pl
pok. 115
   

     

Administratorzy
Administrator sieci wydzielonej Wydziału
inż. Paweł Szczęsny
Decyzja nr 12/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 5385
P.Szczesny@elka.pw.edu.pl
pok. 14
Administrator Systemu Alarmowego dostępu do pomieszczeń Gmachu Elektroniki
Andrzej Wasilewski
Decyzja nr 31/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 7919
A.Wasilewski@ire.pw.edu.pl
pok. 73

  

 
Koordynator ds. Bazy Wiedzy
mgr Olga Bogatek
Decyzja nr 34/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 22 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 7625 
o.bogatek@elka.pw.edu.pl
pok. 40
Społeczny Inspektor Pracy dla WEiTI 
mgr Zuzanna Mazek     
Protokół wyboru z dnia 28 maja 2019 r.
tel. 22 234 78 68
zuzanna@tele.pw.edu.pl
pok. 510
Wydziałowy Rzecznik Zaufania
dr hab. inż Grzegorz Pankanin    
Protokół wyboru z dnia 28 maja 2019 r.
tel. 22 234 77 32
G.Pankanin@ise.pw.edu.pl
pok. 226