Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
17. 10.12.2021 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Vitomir Djaja-Jośko Nowe metody bezprzewodowej synchronizacji w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych prof. dr. hab. inż. Józef Modelski
Pobierz plik (pdf, 15,32 MB)
16. 07.12.2021 09:30
Politechnika Warszawska
mgr inż. Piotr Maciąg Metody odkrywania wzorów sekwencyjnych oraz wykrywania anomalii i predykcji z danych przestrzenno-czasowych ze szczególnym uwzględnieniem ewoluujących impulsowych sieci neuronowych prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 22,99 MB)
15. 06.12.2021 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Mariusz Suligowski Projektowanie dwubarierowych detektorów podczerwieni z heterostruktur półprzewodnikowych w oparciu o inżynierię przerwy energetycznej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Pobierz plik (pdf, 13,45 MB)
14. 29.11.2021 08:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Marcin Bączyk Radar pasywny z odwrotną syntetyczną aperturą prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 10,16 MB)
13. 16.11.2021 12:00
Politechnika Warszawska, w trybie hybrydowym.
mgr inż. Arkadiusz Gołaszewski Projektowanie oraz realizacja sprzęgaczy o dużej kierunkowości dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,12 MB)
12. 09.11.2021 10:00
Zdalnie - Politechnika Warszawska
mgr inż. Paweł Łąka Wieloskładnikowe i transparentne uwierzytelnianie użytkownika z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 22,76 MB)
11. 29.09.2021 13:00
WEiTI PW - tryb zdalny, MS Teams
mgr inż. Wojciech Dudek Prudent Management of Interruptible Tasks Executed by a Service Robot dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 12,36 MB)
10. 02.09.2021 10:30
WEiTI PW - tryb zdalny
mgr inż. Daniel Piętak Metoda oceny jakości wyników eksperymentów wzbudzeń kulombowskich z wykorzystaniem algorytmu genetycznego dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,83 MB)
9. 31.08.2021 10:00
WEiTI PW - tryb zdalny
mgr inż. Augustyn Wójcik Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowych do analizy stanów nieustalonych odbiorników energii elektrycznej dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,49 MB)
8. 29.06.2021 12:00
MS Teams
mgr inż. Grzegorz Zalewski Wielokryterialne modele sprawiedliwej optymalizacji dla rozdziału zasobów sieciowych dr hab. inż. Andrzej Stachurski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,44 MB)
7. 22.06.2021 13:00
MS Teams
mgr inż. Wiktor Kuśmirek Szacowanie liczby powtórzeń fragmentu DNA dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,65 MB)
6. 19.05.2021 11:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Wojciech Kosek Autonomiczny system do parametryzacji ruchu konia z wykorzystaniem czujników typu MEMS prof. dr hab. inż. Rafał Walczak, Politechnika Wrocławska; prom. pom.: dr hab inż. Paweł Knapkiewicz, prof. uczelni, Polit. Wr.
Pobierz plik (pdf, 243,70 kB)
5. 06.05.2021 11:00
Uniwersytet Zieleniogórski
mgr inż. Daniel Halikowski Przetwarzanie sekwencji video przy zastosowaniu podejścia deep learning do automatycznego generowania instrukcji stanowiskowych dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliczewska, prof, Uniwersytetu Zieleniogórskiego
Pobierz plik (pdf, 212,70 kB)
4. 05.05.2021 09:00
WEiTI PW - obrona zdalna - link: https://tinyurl.com/jzrcp3ka
mgr inż. Adam Pacewicz Resonance methods for microwave characterization of ferromagnetic spheres dr hab. inż. Bartłomiej Salski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 743,94 kB)
3. 05.02.2021 10:00
Tryb zdalny
mgr inż. Krzysztof Radecki Szybki algorytm projekcji wstecznej oparty na współrzędnych barycentrycznych do zastosowań w aktywnych i pasywnych zobrazowaniach radarowych SAR dr hab. inż. Piotr Samczyński, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,90 MB)

Zobacz także