Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
18. 06.02.2023 12:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Jędrzej Tadeusz Bieniasz Rozproszone metody ukrywania informacji w sieciach dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,33 MB)
17. 06.12.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Tomasz Mrozek Wykorzystanie metody asynchronicznego próbkowania sygnałów i splotowych sieci neuronowych do oceny jakości transmisji optycznej dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 4,45 MB)
16. 28.11.2022 16:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Adam Żychowski Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w wielokrokowych Grach Obronnych Stackelberga prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,57 MB)
15. 17.11.2022 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Ewelina Bartuzi-Trokielewicz Presentation attack-resistant palm recognition for mobile devices in unconstrained conditions prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,46 MB)
14. 21.10.2022 10:15
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Karol Abratkiewicz Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation in the time frequency domain dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,57 MB)
13. 12.10.2022 16:00
Politechnika Warszawska
mgr inż.Piotr Sobecki The Use of Domain Knowledge in Methods of Computer - aided Prostate Cancer Diagnosis prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska
12. 10.10.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Adam Kozłowski Adaptacyjne zarządzanie komunikacją w przemysłowych, bezprzewodowych sieciach Internetu Rzeczy (IoT) prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,72 MB)
11. 07.10.2022 14:15
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Kazimierz Krosman Ewaluacja systemów wbudowanych poprzez monitorowanie programowe prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski, Politechnika Warszawska; prom. pom. dr inż. Piotr Gawkowski - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,47 MB)
10. 19.09.2022 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Marcin Gregorczyk Badanie przydatnosci technologii Software-Defined Networking do wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom w sieciach teleinformatycznych dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,78 MB)
9. 07.09.2022 11:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Ilya Kalesnikau Optimization of communication networks with variable capacity of links dr hab. inż. Artur Tomaszewski, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 10,63 MB)
8. 20.06.2022 11:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Kacper Radzikowski A study on speech recognition and correction for non-native English speakers dr hab. inż. Robert Nowak, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,90 MB)
7. 31.05.2022 11:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Bartłomiej Ostrowski A comprehensive optimization model for multi-hop wireless networks with multicast traffic prof. dr hab. inż. Michał Pióro, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 10,18 MB)
6. 30.05.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. XIN CHANG Human emotion recognition from image and speech using deep neural networks prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,20 MB)
5. 26.04.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Marcin Osiniak Metody poprawy skuteczności monitoringu konstrukcji stalowych przy użyciu czujników inklinometrycznych dr hab. inż. Lidia Łukasiak, Politechnika Warszawska; prom. pom. dr inż. Zbigniew Pióro – Wisene sp. z o.o.
Pobierz plik (pdf, 14,42 MB)
4. 25.04.2022 15:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Mohammadreza Azimi Investigation into the reliability of contactless biometric systems prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 11,19 MB)

Zobacz także