Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
21. 31.05.2022 11:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Bartłomiej Ostrowski A comprehensive optimization model for multi-hop wireless networks with multicast traffic prof. dr hab. inż. Michał Pióro, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 10,18 MB)
20. 30.05.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. XIN CHANG Human emotion recognition from image and speech using deep neural networks prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,20 MB)
19. 26.04.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Marcin Osiniak Metody poprawy skuteczności monitoringu konstrukcji stalowych przy użyciu czujników inklinometrycznych dr hab. inż. Lidia Łukasiak, Politechnika Warszawska; prom. pom. dr inż. Zbigniew Pióro – Wisene sp. z o.o.
Pobierz plik (pdf, 14,42 MB)
18. 25.04.2022 15:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Mohammadreza Azimi Investigation into the reliability of contactless biometric systems prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 11,19 MB)
17. 06.04.2022 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Grzegorz Siewruk Orkiestracja narzędzi bezpieczeństwa w sieci operatora telekomunikacyjnego z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego oraz metod przetwarzania języka naturalnego dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,75 MB)
16. 09.03.2022 11:00
Politechnika Warszawska - w trybie hybrydowym
mgr. inż. Mateusz Modrzejewski Artificial intelligence solutions for artistic multimedia musical content creation support prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,13 MB)
15. 02.02.2022 11:00
AC, WEiTI, Politechnika Warszawska
mgr inż. Bartosz Żłobiński Analiza generacji dźwięku w idiofonach dętych prof. dr hab. inż. Jan Żera, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,71 MB)
14. 10.12.2021 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Vitomir Djaja-Jośko Nowe metody bezprzewodowej synchronizacji w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych prof. dr. hab. inż. Józef Modelski
Pobierz plik (pdf, 333,06 kB)
13. 07.12.2021 09:30
Politechnika Warszawska
mgr inż. Piotr Maciąg Metody odkrywania wzorów sekwencyjnych oraz wykrywania anomalii i predykcji z danych przestrzenno-czasowych ze szczególnym uwzględnieniem ewoluujących impulsowych sieci neuronowych prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 22,99 MB)
12. 06.12.2021 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Mariusz Suligowski Projektowanie dwubarierowych detektorów podczerwieni z heterostruktur półprzewodnikowych w oparciu o inżynierię przerwy energetycznej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikowski, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Pobierz plik (pdf, 938,56 kB)
11. 29.11.2021 08:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Marcin Bączyk Radar pasywny z odwrotną syntetyczną aperturą prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 10,16 MB)
10. 16.11.2021 12:00
Politechnika Warszawska, w trybie hybrydowym.
mgr inż. Arkadiusz Gołaszewski Projektowanie oraz realizacja sprzęgaczy o dużej kierunkowości dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,12 MB)
9. 09.11.2021 10:00
Zdalnie - Politechnika Warszawska
mgr inż. Paweł Łąka Wieloskładnikowe i transparentne uwierzytelnianie użytkownika z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 22,76 MB)
8. 29.09.2021 13:00
WEiTI PW - tryb zdalny, MS Teams
mgr inż. Wojciech Dudek Prudent Management of Interruptible Tasks Executed by a Service Robot dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 12,36 MB)
7. 02.09.2021 10:30
WEiTI PW - tryb zdalny
mgr inż. Daniel Piętak Metoda oceny jakości wyników eksperymentów wzbudzeń kulombowskich z wykorzystaniem algorytmu genetycznego dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,83 MB)

Zobacz także