Badania i nauka

Aktualności

Sztuczna inteligencja zadba o bezpieczeństwo w więzieniach

Nasi naukowcy pracują nad narzędziem do wykrywania zachowań niepożądanych wśród osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych. Rozwiązanie ma bazować na specjalnie zaprojektowanych algorytmach automatycznej detekcji i predykcji zdarzeń.

Strażacy i strażnicy pożarów lasów łączą siły

W ramach programu Horyzont 2020, 49 międzynarodowych instytucji, rozpoczyna projekt SILVANUS o wartości 23 mln euro. Nasi eksperci wspomogą opracowanie platformy pozwalającej na efektywne zarządzanie całą gospodarką leśną w skali globalnej.

NeurIPS z naszym udziałem!

6.12.2021, rozpoczyna się największa i najważniejsza na świecie konferencja naukowa dotycząca sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i uczenia maszynowego – „NeurIPS”. 

Polskie rezonatory pomiarowe podbijają świat

O nasze urządzenia rywalizują najpotężniejsze światowe koncerny i czołowe instytucje naukowe. Japonia, Korea Południowa, Chiny, Ameryka ustawiają się w kolejce po najdokładniejsze na rynku systemy pomiarowe. 

Jesteśmy wśród najczęściej cytowanych naukowców

Aż 17 naszych naukowców z znalazło się w prestiżowym rankingu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Fotonika w rewolucji technologicznej XXI wieku

Infrastruktura komputera kwantowego oraz układy fotoniki scalonej pomogą m.in. w rozwijaniu polskiej myśli wojskowej. Zespoły ekspertów naszego Wydziału, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Poźniaka i dr hab. inż. Ryszarda Piramidowicza, prof. uczelni, przedstawiły rezultaty dotychczasowych badań podczas największego wydarzenia dotyczącego optoelektroniki w Europie Środkowo-Wschodniej.

To nie fejk! To prawdziwy news!

Nasi naukowcy wspólnie z zespołami z Japonii i Hiszpanii rozpoczynają walkę z fake newsami w mediach społecznościowych.

Nasze prace wykonane w CERN

Eksperyment ALICE

Jak skutecznie nauczyć największą maszynę na świecie? Nasi inżynierowie podjęli się tego olbrzymiego wyzwania! Zaczynamy szkolić ALICE – jedno z gigantycznych urządzeń pracujących w CERN.

Pomagamy służbom zachować łączność w ekstremalnych warunkach

Mobilny Punkt Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT)

Opracowaliśmy koncepcję i wybudowaliśmy prototyp Mobilnego Punkty Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT).

Jak sztuczna inteligencja pomoże w zapobieganiu przedwczesnym porodom, czyli zastosowanie AI w diagnostyce

Schemat rozwiązania, nad którym pracują naukowcy

Nad rozwiązaniem pracuje zespół naukowców związanych z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr. hab. inż. Tomasza Trzcińskiego.

Znamy wyniki konkursów na granty badawcze, ogłoszonych przez Centra Badawcze POB

W pierwszych konkursach organizowanych w ramach projektu IDUB o finansowanie grantów badawczych, zostało zgłoszonych 260 wniosków. Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych uzyskali finansowanie 21 wniosków złożonych w 6 konkursach: BIOTECHMED-1, Technologie Materiałowe-1, FOTECH-1, FWEiTE-1, SzIR-1, CyberiADa-1. 

Artykuł w czasopiśmie Nature Photonics – Europejski Laser Rentgenowski osiągnął pełną wydajność generacji promieniowania

Nature Photonics

Zespół konstruktorów i użytkowników międzynarodowej infrastruktury badawczej o nazwie Europejski Laser Rentgenowski (ang. European X-ray Free-Electron Laser), w skrócie European XFEL, opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Photonics raport na temat pierwszych wyników działania tego urządzenia. Wśród autorów jest grupa Polaków, w tym zespół z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW kierowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Czubę - obok niego współautorem jest mgr inż. Dominik Sikora.

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują wymianę doświadczeń oraz wspólne działania w zakresie rozwoju Sztucznej Inteligencji. Partnerstwo z tak istotną uczelnią wyższą to kontynuacja działań na rzecz rozwoju polskiej nauki.

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski w składzie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Artykuł w czasopiśmie Nature - ważny krok w badaniach różnicy między materią i antymaterią we wszechświecie

Międzynarodowy eksperyment fizyki neutrin T2K (Tokai to Kamiokande) opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature wnioski z wyników swoich badań. Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, kierowanego przez prof. Krzysztofa Zarembę. Obok niego współautorami są: dr Robert Kurjata, dr Andrzej Rychter, mgr Marcin Ziembicki.

MNiSW - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

ATHENS

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe - to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).