Aktualności

Jak sztuczna inteligencja pomoże w zapobieganiu przedwczesnym porodom, czyli zastosowanie AI w diagnostyce

Schemat rozwiązania, nad którym pracują naukowcy

Nad rozwiązaniem pracuje zespół naukowców związanych z  Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem  dr. hab. inż. Tomasza Trzcińskiego.

Naukowcy z WEiTI PW w eksperymencie AEgIS w CERN

Eksperyment AEgIS

21 października 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej podpisał  Memorandum of Understanding  z CERN. Dzięki niemu PW stała się pełnoprawnym członkiem współpracy eksperymentu AEgIS (Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy).

Znamy wyniki konkursów na granty badawcze, ogłoszonych przez Centra Badawcze POB

W pierwszych konkursach organizowanych w ramach projektu IDUB o finansowanie grantów badawczych, zostało zgłoszonych 260 wniosków. Naukowcy z  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  uzyskali finansowanie 21 wniosków złożonych w 6 konkursach : BIOTECHMED-1, Technologie Materiałowe-1, FOTECH-1, FWEiTE-1, SzIR-1, CyberiADa-1. 

Artykuł w czasopiśmie Nature Photonics – Europejski Laser Rentgenowski osiągnął pełną wydajność generacji promieniowania

Nature Photonics

Zespół konstruktorów i użytkowników międzynarodowej infrastruktury badawczej o nazwie  Europejski Laser Rentgenowski  (ang.  European X-ray Free-Electron Laser ), w skrócie  European XFEL , opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym  Nature Photonics  raport na temat pierwszych wyników działania tego urządzenia. Wśród autorów jest grupa Polaków, w tym zespół z  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW  kierowany przez dr hab. inż. Krzysztofa Czubę - obok niego współautorem jest mgr inż. Dominik Sikora.

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Strony deklarują wymianę doświadczeń oraz wspólne działania w zakresie rozwoju Sztucznej Inteligencji. Partnerstwo z tak istotną uczelnią wyższą to kontynuacja działań na rzecz rozwoju polskiej nauki.

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski w składzie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Artykuł w czasopiśmie Nature - ważny krok w badaniach różnicy między materią i antymaterią we wszechświecie

Międzynarodowy eksperyment fizyki neutrin T2K ( Tokai to Kamiokande ) opublikował w prestiżowym czasopiśmie naukowym  Nature   wnioski z wyników swoich badań. Wśród autorów jest duża grupa Polaków, w tym członkowie zespołu z  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW , kierowanego przez prof. Krzysztofa Zarembę. Obok niego współautorami są: dr Robert Kurjata, dr Andrzej Rychter, mgr Marcin Ziembicki.

MNiSW - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

ATHENS

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe - to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Natomiast w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).