Plany modelowe na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Ogólna struktura planów modelowych

 

Plany modelowe dla poszczególnych kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) mają tę samą ogólną strukturę i różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych. Ogólna struktura planów modelowych jest przedstawiona w tabeli 1. 

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0 0      
Języki obce   4 4 4      
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 2       2 2  
Przedmioty techniczne 28 26 26 26 28 25 13
 Praktyka           (4)  
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

Uwaga

Plany modelowe dla poszczególnych kierunków i specjalności różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych, gdzie są możliwe niewielkie odstępstwa, jeżeli idzie o liczbę punktów ECTS w poszczególnych semestrach, jednak z zachowaniem łącznej liczby tych punktów. W kolejnych artykułach przedstawiono plany modelowe, ale już tylko w zakresie przedmiotów technicznych, dla poszczególnych kierunków i specjalności. Wyjaśnienie użytych oznaczeń zamieszczono poniżej.

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów