Projekty finansowane przez NCBR

Wybrane projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Techmastrateg III - ASTACUS

Techmat_strateg

Politechnika Warszawska liderem projektu Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji. 

CREDO – Cyfrowe Repozytorium Dokumentów

Cyfrowe repozytorium, umożliwiające krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych. 

Nowoczesne światłowodowe struktury czujnikowe w IMiO

Projekt BIOSIP

Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych

Projekt BioPKI

Projekt rozwojowy, obronny współfinansowany przez NCBiR, pt. „Techniki Biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych”, realizowany w wymiarze 24 miesięcy w latach 2012-2013 przez konsorcjum naukowo-przemysłowe. Przedmiotem projektu jest budowa rozwiązań wspierających udostępnienie zaawansowanych usług związanych z dokumentem tożsamości. 

Zadanie Badawcze SYNAT

Celem projektu jest utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.