Główny specjalista ds. administracyjnych

Główny specjalista
ds. administracyjnych
dr inż. Antoni Siennicki
tel. +48 22 234 55 67
e-mail Antoni.Siennicki@pw.edu.pl
pok. 145a

   
Do podstawowych zadań wykonywanych na Samodzielnym stanowisku ds. administracyjnych należy:

 • udział w realizacji zadań, będących pod nadzorem dziekana WEiTI, a dotyczących: 
  • ochrony danych osobowych, 
  • zarządzania ryzykiem, 
  • kontroli zarządczej, 
  • systemów zarządzania jakością, 
  • wydziałowych projektów dofinansowywanych przez MNiSW,
 • uczestniczenie w audytach, kontrolach i analizach działalności WEiTI, prowadzonych przez jednostki wewnętrzne PW,
 • przygotowanie, obsługa i administracyjna realizacja decyzji i zarządzeń Dziekana, umów i porozumień z jednostkami zewnętrznymi, 
 • współdziałanie z pełnomocnikiem Dziekana ds. zamówień publicznych, oraz koordynacja wydziałowych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.