Umowy dwustronne

Spis artykułów

 1. Umowy dwustronne
 2. 2021/2022
 3. 2020/2021
 4. 2019/2020
 5. 2018/2019
 6. 2017/2018
 7. 2016/2017
 8. 2015/2016
 9. 2014/2015
 10. 2013/2014
 11. 2012/2013
 12. 2011/2012
 13. 2010/2011
 14. 2009/2010
 15. 2008/2009
 16. 2007/2008
 17. 2006/2007
 18. 2005/2006
 19. 2004/2005

 

Umowy dwustronne

 
Wymiana studentów jest organizowana głównie w ramach programu Erasmus+, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone. Co rok Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych odnawia umowy dwustronne z zagranicznymi uczelniami partnerskimi i nawiązuje nowe kontakty z nowymi partnerami.

Na rysunku 1 pokazano jak zmieniała się liczba umów dwustronnych w kolejnych latach akademickich, natomiast w kolejnych artykułach przedstawiono pełne wykazy tych umów.

 

Uwaga

Zarówno rysunek 1, jak też wykazy zamieszczone w kolejnych tabelach, obejmują tylko umowy aktywne w danym roku akademickim.

 

Rysunek 1. Liczba umów dwustronnych zawartych pomiędzy Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych i uczelniami partnerskimi – dotyczących międzynarodowej wymiany studentów – w kolejnych latach akademickich.

Number of agreements