Stacjonarne studia drugiego stopnia

Stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku polskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych prowadzone są na następujących kierunkach:

  • Automatyka i robotyka
  • Elektronika
  • Informatyka
  • Inżynieria biomedyczna
  • Telekomunikacja

Stacjonarne studia drugiego stopnia, trwają nominalnie 4 semestry. Wymagania programowe dla studiów drugiego stopnia są jednak sformułowane tak, aby już w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych można było spełnić ich część, co czyni realnym ukończenie studiów drugiego stopnia w trakcie 3 semestrów, co z kolei czyni realnym uzyskanie dyplomu magistra inżyniera w ciągu 10 semestrów od momentu rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia pod względem programowym mają odmienny charakter niż studia pierwszego stopnia ich program obejmuje bowiem znacznie więcej treści abstrakcyjnych. 

   

Tabela 2.
 Specjalności i instytuty dyplomujące na studiach drugiego stopnia

kierunek/specjalność instytut
Automatyka i Robotyka (AIR) 
 - bez specjalności 
Automatyki i Informatyki Stosowanej
Elektronika i Informatyka w Medycynie (EIM) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Systemów Elektronicznych
Systemy zintegrowane elektroniki i fotoniki (SZEF) Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Systemy elektroniczne i wbudowane (SEW) Systemów Elektronicznych
Informatyka w multimediach (IMU) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Informatyki
Inteligentne systemy (ISY) Automatyki i Informatyki Stosowanej
Sztuczna inteligencja (SZI) Informatyki
Informatyka biomedyczna (IBM) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TBM) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo (TIC) Telekomunikacji
Computer Systems and Networks (CSN)
 - studia w języku angielskim
Informatyki
Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Telecommunications (TCM)
 - studia w języku angielskim
Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Telekomunikacji

Tabela 3.
Udziały instytutów w dyplomowaniu studentów na poszczególnych kierunkach/specjalnościach

kierunek/specjalność instytut
II IAiIS IMiO ISE IRiTM IT
AIR - 100 % - - - -
EIM - - - 15% 85% -
SZEF - - 100% - - -
SEW - - - 100% - -
IMU 100% razem - - - 100% razem -
ISY - 100% - - - -
SZI 100% - - - - -
IBM - - - - 100 % -
TBM - - - - 100% -
TIC - - - - - 100%
CSN  100% razem - - - 100% razem -
TCM - - - - 50% 50%