Limity miejsc

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oferuje studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na następujących kierunkach studiów:

 • Automatyka i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo 
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Internetu Rzeczy (tylko studia pierwszego stopnia)
 • Telekomunikacja
 • Computer Science (studia w jęz. angielskim)
 • Telecommunications (studia w jęz. angielskim)

   
Tabela 1.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2021.

kierunek limit miejsc
Automatyka i robotyka 60
Cyberbezpieczeństwo 60
Elektronika  150
Informatyka 150
Inżynieria biomedyczna  45
Inżynieria Internetu Rzeczy 30
Telekomunikacja  150
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30

Uwaga
Od roku akademickiego 2022/2023 na wszystkich kierunkach prowadzonych na WEiTI studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynają się wyłącznie w semestrze zimowym, co za tym idzie rekrutacja odbywa się raz w roku. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matur,
z uwzględnieniem liczby miejsc.

Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne.

  
Tabela 2.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

kierunek limit miejsc
semestr zimowy semestr letni
Automatyka i robotyka  20 20
Cyberbezpieczeństwo - 30
Elektronika  80 80
Informatyka 80 80
Inżynieria biomedyczna  20 20
Telekomunikacja  80 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20 20

Uwaga 
Studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynają się co semestr. Limity miejsc, podane w tabeli, dotyczą osobno przyjęć w semestrze zimowym i osobno w semestrze letnim.

Rekrutacja odbywa się na specjalności, za wyjątkiem kierunku Automatyka i robotyka i kierunku Cyberbezpieczeństwo, gdzie nie ma podziału na specjalności. Przyjęcie na studia drugiego stopnia wiąże się z zakwalifikowaniem na jedną z wymienionych specjalności prowadzoną w jednym z sześciu instytutów Wydziału.

Szczegółowe limity przyjęć dla poszczególnych specjalności i instytutów dyplomujących,
czyli dla zestawień specjalność-instytut, są określane co semestr. Suma limitów przyjęć
dla wszystkich kandydatów na wszystkie specjalności w danym instytucie wynika z możliwości realizacji zadań dydaktycznych przez ten instytut i jest ustalana co semestr przez Dziekana
w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.

Studia w języku angielskim są częściowo odpłatne.

  
Na studiach niestacjonarnych kształcenie odbywa się na dwóch kierunkach:

 • Informatyka
 • Elektronika i telekomunikacja