Biuro Administracyjne

Obsługa Badań  
Specjalista ds. administracji
Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych
Pełnomocnik Dziekana pełniący funkcję sekretarza Rady Wydziału
Wydziałowy Rzecznik Zaufania
mgr Grzegorz Mańko
tel. +48 22 234 61 55  
grzegorz.manko@pw.edu.pl
pok. 200
Sekcja ds. komunikacji i promocji

Specjalista ds. informacji i promocji na Wydziale
Vacat

 • obsługa strony www i kanałów social media
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • promocja Wydziału
 • eventy
promocja.weiti@pw.edu.pl
pok. 200

Specjalista ds. informacji na Wydziale
mgr Dorota Myko

 • targi pracy i praktyk
 • praktyki, staże, praca - ogłoszenia
 • wizyty szkół i delegacji

tel. +48 22 234 70 81
dorota.myko@pw.edu.pl
promocja.weiti@pw.edu.pl

pok. 200

   
Zamówienia publiczne

Starszy referent ds. zamówień publicznych
mgr Karolina Zawistowska

Zamówienia publiczne»

tel. +48 22 234 61 66
karolina.zawistowska@pw.edu.pl
pok. 101

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Krzysztof Abramczyk

Zamówienia publiczne»

tel. +48 22 234 51 01
fax +48 22 234 58 97
krzysztof.abramczyk@pw.edu.pl
pok. 101

  
Zakres działań Biura Administracyjnego obejmuje:

 • w obszarze obsługi działalności badawczej i sprawozdawczości: 
  • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz do Bazy Wiedzy PW – w wymaganym zakresie – oraz kontrola poprawności danych dotyczących WEiTI, 
  • opracowywanie sprawozdań Dziekana oraz raportów z zakresu działalności WEiTI;
 • w obszarze promocji i informacji: 
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych WEiTI, 
  • opracowywanie zawartości serwisu internetowego WEiTI, a także prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w sieci Internet, 
  • prowadzenie repozytorium na potrzeby dokumentowania ważnych lub ciekawych wydarzeń
   na WEiTI i osiągnięć naukowo-badawczych pracowników WEiTI;
 • w obszarze zamówień publicznych:
  • ewidencja, przygotowywanie planów, zamówień oraz sprawozdań dotyczących WEiTI, 
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich realizacja,
  • archiwizowanie dokumentacji przetargowych.