Biuro Administracyjne

Obsługa Badań  
Specjalista ds. administracji
Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych
Pełnomocnik Dziekana pełniący funkcję sekretarza Rady Wydziału
mgr Grzegorz Mańko
tel. +48 22 234 6155  
G.Manko@elka.pw.edu.pl    
pok. 200
Promocja

Specjalista ds. promocji
mgr Agnieszka Sikora

 • redakcja strony www Wydziału
 • media społecznościowe
 • wydarzenia, promocja
 • repozytorium
tel. +48 22 234 6157
Agnieszka.Sikora@elka.pw.edu.pl
pok. 200

Specjalista ds. informacji na Wydziale
mgr Dorota Myko

 • targi pracy i praktyk
 • praktyki, staże, praca - ogłoszenia
 • wizyty szkół i delegacji
tel. +48 22 234 7081
D.Myko@elka.pw.edu.pl
pok. 200

Starszy specjalista IT
inż. Leszek Putkowski

 • reportaże zdjęciowe i filmowe
 • wydruki wielkoformatowe
tel. +48 22 234 3664
L.Putkowski@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Specjalista ds. promocji
mgr Emilia Rosłaniec
(na urlopie wychowawczym)
tel. +48 22 234 6157
E.Roslaniec@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Zamówienia publiczne

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
lic. Marta Rudnicka

Zamówienia publiczne»

tel. +48 22 234 5101
fax +48 22 234 5897
M.Rudnicka@elka.pw.edu.pl  
dzp@elka.pw.edu.pl
pok. 101

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Magdalena Kozłowska-Suszek

Zamówienia publiczne»

tel. +48 22 234 6166
fax +48 22 234 5897
M.Kozlowska@elka.pw.edu.pl
pok. 101

Specjalista ds. zamówień publicznych
mgr Łukasz Jarząbek

Zamówienia publiczne»

tel. +48 22 234 6172
L.Jarzabek@elka.pw.edu.pl
pok. 100

  
Zakres działań  Biura Administracyjnego obejmuje:

 • w obszarze obsługi działalności badawczej i sprawozdawczości: 
  • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz do Bazy Wiedzy PW – w wymaganym zakresie – oraz kontrola poprawności danych dotyczących WEiTI, 
  • opracowywanie sprawozdań Dziekana oraz raportów z zakresu działalności WEiTI;
 • w obszarze promocji i informacji: 
  • opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych WEiTI, 
  • opracowywanie zawartości serwisu internetowego WEiTI, a także prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w sieci Internet, 
  • prowadzenie repozytorium na potrzeby dokumentowania ważnych lub ciekawych wydarzeń
   na WEiTI i osiągnięć naukowo-badawczych pracowników WEiTI;
 • w obszarze zamówień publicznych:
  • ewidencja, przygotowywanie planów, zamówień oraz sprawozdań dotyczących WEiTI, 
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ich realizacja,
  • archiwizowanie dokumentacji przetargowych.