Prawa autorskie

Działamy w dobrej wierze i dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczanie materiałów na naszym portalu internetowym nie naruszało praw autorskich ich właścicieli. Jednak, zdajemy sobie sprawę, że w sposób niezamierzony mogą zaistnieć sytuacje, gdy warunek ten nie będzie spełniony. W takich przypadkach prosimy o kontakt  w celu wyjaśnienia sprawy, czego wynikiem będzie uzyskanie zgody na publikację lub usunięcie wskazanych materiałów ze strony WEiTI.

Jeśli uważacie Państwo, że w jakimkolwiek miejscu strony internetowej WEiTI zostały naruszone prawa autorskie, prosimy o przesłanie do nas:

  1. odnośników do stron internetowych lub innych informacji stanowiących dowód, że materiały o których mowa, mają ograniczone prawa autorskie
  2. adresu na stronie WEiTI, gdzie materiały te są prezentowane
  3. swoich danych: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe
  4. oświadczenia, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo i że działacie Państwo w dobrej wierze.
  5. oświadczenia, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i że jesteście Państwo właścicielem własności intelektualnej albo jesteście uprawnieni do jej reprezentowania w imieniu właściciela.

 Po otrzymaniu tych informacji, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu wyjaśnienia sprawy.

 

UWAGA.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło narodową licencję w programie Springer Open Choice na rok 2014.

Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane przez polskich naukowców w czasopismach Springer w latach 2010-2014 mogą być bezpłatnie udostępniane w Internecie modelach otwartych (Open Access) oraz mogą być  archiwizowane  w Repozytorium  - Bazie Wiedzy PW.

Korzystanie z licencji pozwala autorom na zaoszczędzenie znaczących sum płaconych z grantów i projektów wydawcom za zgody na udostępnianie w modelach otwartych.

Więcej informacji  na ten temat można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW :

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/2-artykul/128-open-choice-springer

lub na stronie aktualności PW :

http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Narodowy-program-publikacji-naukowych-Springer-Open-Choice-Open-Access-w-Polsce-przedluzony?&cookiedec=r

Lista czasopism wydawcy Springer znajduje się pod adresem:

http://vls2.icm.edu.pl.springer-icm.eczyt.bg.pw.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

lub na stronach e-źródeł Biblioteki Głównej PW

http://link.springer.com.springerlink.eczyt.bg.pw.edu.pl/

 
Z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach można zapoznać się w serwisie SHERPA RoMEO, który prowadzi katalog umów pomiędzy wydawcami a autorami publikacji.