Absolwenci

Złote Dyplomy

Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej przyznawany jest absolwentom naszej Uczelni po upływie co najmniej 50 lat od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

Sylwetki zawodowe Absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Pokazane drogi zawodowe, osiągnięcia i rady sformułowane przez badanych mogą być cenną wskazówką dla studentów i kandydatów na studia w zakresie kształtowania swojej ścieżki kariery.

Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw

Stowarzyszenie @ELKApw zostało powołane 19 października 2010 roku. Jego celem jest wspieranie nowoczesnego szkolnictwa wyższego i nauki oraz branż gospodarki związanych z dyscyplinami naukowymi prowadzonymi na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

Powstałe w roku 2001 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej ma na celu propagowanie osiągnięć Politechniki Warszawskiej i dokonań jej Absolwentów, wspieranie wysiłków Władz Uczelni na rzecz jej rozwoju oraz integrację środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy Absolwentami i Przyjaciółmi Politechniki Warszawskiej.