Projekty strukturalne

PROTEUS - Zintegrowany Mobilny System Wspomagający Działania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów wraz z kilkoma ośrodkami naukowo-badawczymi rozpoczął pracę nad innowacyjnym projektem, którego wyniki będą odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. Wśród ośrodków biorących udział jest Instytut Radioelektroniki.

InTechFun - Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych

InTechFun

Projekt kluczowy InTechFun realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 — 2013. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie roli sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wytworzenie mechanizmów stymulujących powstawanie innowacyjnych prac B+R ukierunkowanych na wdrożenia przemysłowe oraz budowa społeczeństwa opartego na wiedzy.

Labs/Warsaw

Głównym celem projektu jest budowa spójnego zespołu laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, oferujących wysokiej jakości usługi badawcze w obszarze zaawansowanych technologii elektronicznych i fotonicznych.

FOTEH Fotonika i Technologie Terahercowe - Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego

„Fotonika i Technologie Terahercowe” to finansowany przez Unię Europejską projekt, którego rezultatem będzie rozwój na Wydziałowego Centrum Badawczego FOTEH. W skład Centrum FOTEH wejdzie 13 gruntownie zmodernizowanych lub stworzonych od podstaw laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę badawczą o wartości ponad 30 mln zł. Wspólny potencjał wszystkich laboratoriów stworzy na naukowej mapie Polski unikalne miejsce umożliwiające prowadzenie badań naukowych w obszarach fotoniki i technologii terahercowych.

Inżynieria Internetu Przyszłości

Inżynieria Internetu Przyszłości

Projekt dotyczy opracowania i przetestowania infrastruktury i usług dla nowych generacji sieci Internet, tj. Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości (ang. Future Internet).

Kompozytowe światłowody polimerowe domieszkowane jonami RE3+ – nowa generacja ośrodków aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny

Celem prac, realizowanych w ramach projektu, jest opracowanie technologii wytwarzania oraz zbadanie właściwości luminescencyjnych nowego rodzaju materiałów aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialny.