Instytut Systemów Elektronicznych

Spis artykułów

  1. Obszary badawcze Instytutu
  2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  3. Wybrane prace naukowo-badawcze
  4. Charakterystyka Instytutu

Życie naukowe Instytutu koncentruje się w zespołach naukowo-badawczych. Zakres tematyczny prac badawczych prowadzonych w zespołach Instytutu jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Klamrą spinającą wachlarz tematyczny badań są - co odzwierciedla nazwa Instytutu - zagadnienia systemowe. Aktywność naukowa zespołów przejawia się m.in. w uczestnictwie w różnego rodzaju programach i projektach badawczych. W sumie w 2006 r. pracownicy Instytutu kierowali 61 projektami badawczymi (w tym 2 dużymi projektami europejskimi i 15 grantami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ponadto uczestniczyli jako współwykonawcy w 8 dalszych projektach prowadzonych przez inne ośrodki badawcze w kraju i za granicą (w tym 5 projektach europejskich). Plonem prowadzonych badań było łącznie 210 publikacji, na które składa się 10 pozycji książkowych, 111 artykułów w czasopismach, 71 referatów konferencyjnych i 18 doniesień naukowych.

Priorytetowymi kierunkami badań Instytutu w najbliższych kilku latach będą badania w zakresie:

  • mikrosystemów
  • systemów przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych
  • systemów bezpieczeństwa danych i ochrony informacji
  • internetowych systemów pomiarowych
  • systemów fotoakustycznych
  • metod sztucznej inteligencji.

Szerszy opis prowadzonych prac naukowo-badawczych można znaleźć na stronie Instytutu.