Wymagania programowe na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia [ 1°]

Spis artykułów

 1. Wymagania programowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Ogólna struktura wymagań programowych

 

Wymagania programowe dla poszczególnych kierunków i specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) mają tę samą ogólną strukturę i różnią się jedynie w zakresie przedmiotów technicznych, przy czym część tych wymagań jest wspólna dla kierunku studiów. Ogólną strukturę wymagań programowych wyrażonych w punktach ECTS przedstawiono w tabeli 1.

Szczegółowe wymagania programowe w zakresie przedmiotów technicznych, dla poszczególnych kierunków i specjalności, przedstawiono w kolejnych artykułach.

 

Tabela 1. Struktura wymagań programowych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

Klasa programowa lub przedmiot ECTS
Wychowanie fizyczne 1)
Języki obce,
 w tym:
12
  Język obcy - egzamin 2) egzamin
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 6
Przedmioty techniczne 172
Praktyka 3) (4)
Dyplomowanie,
 w tym:
20
  Pracownia dyplomowa inżynierska 3
  Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15
  Seminarium dyplomowe inżynierskie 2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej
suma:  210

1) Przedmioty z klasy programowej „Wychowanie fizyczne” są obowiązkowe przez cztery pierwsze semestry studiów pierwszego stopnia – mimo zerowej liczby punktów ECTS (zerowa liczba punktów ECTS powoduje, że ocena z przedmiotu nie liczy się do średniej).

 2) Oprócz obowiązku zaliczenia odpowiedniej liczby punktów ECTS z klasy programowej „Języki obce”, istnieje obowiązek zdania egzaminu z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego.

 3) Praktyka jest wymagana w programie studiów pierwszego stopnia, ale można ją odbyć zarówno w czasie wakacji, jak też w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych 210 punktów ECTS, które należy uzyskać zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych.

Oznaczenia stosowane w tabelach:

 • ECTS - Liczba punktów ECTS wymaganych w programie studiów.

 

Uwaga

Wymagania w zakresie przedmiotów technicznych różnią się na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. W kolejnych artykułach przedstawiono te wymagania bardziej szczegółowo, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe.