Biuro Dziekana

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych na WEiTI
Specjalista ds. administracyjnych
mgr Małgorzata Książkiewicz
tel. +48 22 234 74 97
malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl
pok. 115
Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik
tel. +48 22 234 60 85
edyta.orlik@pw.edu.pl 
pok. 115

  
Zakres zadań Biura Dziekana obejmuje:

  • obsługę sekretarską kierownictwa WEiTI, 
  • wprowadzanie danych i informacji dotyczących WEiTI do Biuletynu Informacji Publicznej PW,
  • wykonywanie czynności administracyjnych obsługujących i wspierających pracę dziekana, prodziekanów i rady wydziału;
  • obsługę organizacyjną przedsięwzięć podejmowanych przez dziekana oraz prodziekanów;
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników WEiTI;
  • współpracę z Radą Wydziału.