Biuro Dziekana

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych na WEiTI
Specjalista ds. administracyjnych
mgr Małgorzata Książkiewicz
tel. +48 22 234 7497
fax +48 22 234 5885 
M.Ksiazkiewicz@elka.pw.edu.pl  
pok. 115

  
Zakres zadań  Biura Dziekana obejmuje:

  • obsługę sekretarską kierownictwa WEiTI, 
  • wprowadzanie danych i informacji dotyczących WEiTI do Biuletynu Informacji Publicznej PW,
  • wykonywanie czynności administracyjnych obsługujących i wspierających pracę dziekana, prodziekanów i rady wydziału;
  • obsługę organizacyjną przedsięwzięć podejmowanych przez dziekana oraz prodziekanów;
  • prowadzenie spraw osobowych pracowników WEiTI;
  • współpracę z Radą Wydziału.