Aktualności

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr letni 2023

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr letni 2023

Rejestracja kandydatów, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, przesyłanie dokumentów trwa od 10 stycznia do 3 lutego 2023 r. 

Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW

Uruchomiliśmy internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać swoje studia na ukraińskich uczelniach, a chcą aplikować o kontynuację studiów na Politechnice Warszawskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie.

Rekrutacja Studia I Stopnia 2022/2023

Zdjęcie z "Drzwi Otwartych" podczas których kandydaci mogli rozmawiać ze studentami.

Rekrutacja Studia II Stopnia październik 2022

Zdjęcie przedstawia studenta czytającego folder "Zasady rekrutacji"