Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
1092. 15.06.2023 14:30
Politechnika Warszawska
mgr inż. Leszek Ciopiński Synteza samoadaptacyjnych systemów czasu rzeczywistego za pomocą rozwojowego programowania genetycznego dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak – Politechnika Świętokrzyska
Pobierz plik (pdf, 5,18 MB)
1091. 07.06.2023 15:00
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr inż. Kamil Bolek Wyznaczanie dynamicznej mapy 2D na podstawie wielomodalnych danych rejestrowanych przez urządzenia mobilne dr hab. inż. Adam Świtoński, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Pobierz plik (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 208,78 kB)
1090. 19.05.2023 10:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Jakub Drzazga System zdalnej diagnostyki bezdechu sennego w warunkach domowych prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek - Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 369,51 kB)
1089. 12.05.2023 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Stanisław Karcz Opracowanie czujnika stężenia pyłów dla potrzeb gniazd produkcyjnych, wykorzystujących proces selektywnego topienia i spiekania laserowego dr hab. inż Andrzej Brudnik, prof. uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 405,46 kB)
1088. 12.05.2023 09:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Michał Karwatowski Sprzętowa akceleracja wymagających obliczeniowo operacji na potrzeby algorytmów sztucznej inteligencji w układach FPGA prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 377,17 kB)
1087. 11.05.2023 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Kamil Lelowicz Modele matematyczne wybranych komponentów wizyjnych branży motoryzacyjnej i ich badanie w celu rozwoju systemów aktywnego bezpieczeństwa dr hab. inż. Adam Piłat, prof. uczelni Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 411,77 kB)
1086. 14.04.2023 09:00
Politechnika Śląska w Gliwicach
mgr inż. Paweł Stebliński Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur niskowymiarowych pod kątem zastosowań w układach pamięciowych i przetwarzania informacji prof. dr hab. Tomasz Błachowicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
Pobierz plik (pdf, 358,59 kB)
1085. 05.04.2023 12:00
Centrum Badań Kosmicznych PAN
mgr inż. Piotr Dunst Generowanie atomowej skali czasu UTC (AOS) w oparciu o poprawki wyznaczone przez fontannę cezową w aspekcie jej przydatności do badań geodynamicznych prof. dr hab. Stanisław Schillak oraz prom. pom. dr Jerzy Nawrocki - z Centrum Badań Kosmicznych PAN
Pobierz plik (msword, 517,50 kB)
1084. 30.03.2023 10:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Maciej Chojowski Izolowana przetwornica do dwukierunkowego przekazu energii o miękkim przełączaniu z wykorzystaniem pojemności pasożytniczych dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 403,42 kB)
1083. 16.03.2023 13:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Gabriel Ceballos Opracowanie metodologii charakteryzacji struktury elektronowej, gęstości stanów i morfologii powierzchni warstw techniką spektromikroskopii prof. dr hab. inz. Marek Tłaczała; prom. pom. dr hab. Krzysztof Grzelakowski - Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 237,62 kB)
1082. 10.03.2023 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Paweł Król Optymalizacja sterowania obiektami przemysłowymi z uwzględnieniem kryterium minimalizacji zużycia energii prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl - Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 390,43 kB)
1081. 07.02.2023 14:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Jan Karwowski Aproksymacja stanu równowagi Stackelberga w grach wielokrokowych w sumie niezerowej z niepełną informacją z użyciem metod Monte Carlo prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 787,57 kB)
1080. 02.02.2023 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Mateusz Godzik Agentowe Metaheurystyki hybrydowe w problemach optymalizacji ciągłej prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 204,95 kB)
1079. 26.01.2023 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
mgr. inż. Zbigniew Kaleta Regułowy algorytm automatycznego rozstrzygania wieloznaczności leksykalnej na granicy cześci mowy w tekstach języka polskiego. prof. dr hab, Wiesław Lubaszewski, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 209,53 kB)
1078. 26.01.2023 12:00
mgr Łukasz Kwaśniewicz Metoda pomiaru wiarygodności wiadomości wykorzystująca elektroencefalografię ilościową i sztuczną inteligencję dr hab. Grzegorz Wójcik
Pobierz plik (pdf, 326,63 kB)

Zobacz także