Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
1026. 03.06.2022 09:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr.inż. Piotr Konopka Design and evaluation of data quality control methods for a very high bandwith data acquisition and processing system in the future CERN/ALICE 02 framework prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 148,62 kB)
1025. 02.06.2022 11:00
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr Wojciech Jarmulski Machine learning method for training survival models with applications in medicine dr hab. Alicja Wieczorkowska, prof. ucz., Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Pobierz plik (pdf, 403,78 kB)
1024. 07.04.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Kacper Sarnacki Poprawa jakości zdjęć pisma ręcznego z wykorzystaniem morfologii adaptacyjnej prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, Politechnika Białostocka
Pobierz plik (pdf, 1,44 MB)
1023. 04.04.2022 11:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Tomasz Stanisławek Ekstrakcja informacji z dokumentów o bogatej strukturze graficznej dr hab. inż. Przemysław Biecek, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,07 MB)
1022. 30.03.2022 09:00
Politechnika Częstochowska
mgr Tomasz Starczewski Analiza charakterystyk niespójnosci macierzy porównań parami i ich związków z jakością estymacji wektora priorytetów dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. Politechniki Częstochowskiej
Pobierz plik (pdf, 396,26 kB)
1021. 23.03.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Adam Antczak Optymalizacja położenia samolotów podczas lotu w formacji prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska; prom pom. dr inż. Maciej Lasek
Pobierz plik (pdf, 63,76 kB)
1020. 25.02.2022 12:00
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Paweł Piasecki Application of selected artificial intelligence methods to time series analysis dr hab. Tomasz Górecki, prof uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobierz plik (pdf, 419,70 kB)
1019. 02.02.2022 10:00
Wojskowa Akademia Techniczna
mjr. mgr. inż. Marcin Jakubaszek Optymalizacja optoelektronicznego modułu detekcyjnego do systemu ostrzegania o promieniowaniu laserowym prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, WAT
Pobierz plik (pdf, 331,28 kB)
1018. 09.12.2021 13:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Bartłomiej Paszkiewicz Efekty piezotroniczne w przyrządach AIIIN prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic, Politechnika Wrocławska; prom pom. dr inż. Mateusz Wośko, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 240,83 kB)
1017. 02.12.2021 13:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Monika Prucnal Metody analizy sygnału EEG ukierunkowane na wykrywanie bezdechu sennego dr hab. inż.Adam Polak, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 225,84 kB)
1016. 26.11.2021 16:30
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Mariusz Skoczylas Uwarunkowania Telekomunikacyjne interaktywnej nawigacji autonomicznych obiektów dynamicznych w przestrzeni o zróżnicowanej strukturze geometryczno-materiałowej z wykorzystaniem antykolizyjnego systemu radiowej identyfikacji dr hab. inż. Jerzy Potencki, prof. uczelni Politechnika Rzeszowska
Pobierz plik (pdf, 82,89 kB)
1015. 26.11.2021 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż Michał Koziarski Imbalanced data preprocessing techniques utilizing local data characteristics prof. dr hab inż. Bogusław Cyganek, AGH; promotor pom. dr inż. Bartosz Krawczyk
Pobierz plik (pdf, 87,53 kB)
1014. 25.11.2021 10:00
zdalnie, Politechnika Częstochowska
mgr inż. Anna Żyłka Badania modelowe procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. ucz, Uniwer. w Częstochowie; pr. pom.: dr hab. inż. Marcin Sosnowski, Uniwer. w Częst.
Pobierz plik (pdf, 431,11 kB)
1013. 29.10.2021 10:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Tian Cong Wykorzystanie wnioskowania statystycznego do analizy występowania usterek w zastosowaniach przemysłowych dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 373,52 kB)
1012. 28.10.2021 18:00
Instytut Badań Systemowych PAN
mgr. inż. Michał Drozdowicz Semantic Technologies for support of access control to data and services in the internet of Things (Semantyczne wspomaganie kontroli dostępu do danych i usług w internecie rzeczy) dr hab. Marcin Paprzycki, Instytut Badań Systemowych PAN
Pobierz plik (pdf, 545,92 kB)

Zobacz także