Deklarowanie zajęć z języka obcego

Spis artykułów

 1. Streszczenie
 2. Wymagania programowe
 3. Przed egzaminem B2
 4. Po egzaminie B2
 5. Oznaczenie poziomu języka

Streszczenie

 

W kolejnych artykułach przedstawiono wyjaśnienia dotyczące sposobu deklarowania zajęć z języka obcego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Te informacje można w skrócie przedstawić w następujący sposób.

 • Od studentów wymaga się zaliczenia 12 punktów ECTS z grupy przedmiotów język obcy » oraz zdania egzaminu na poziomie co najmniej B2 z grupy przedmiotów język obcy – egzamin »
 • Na wszystkie zajęcia z języków obcych zapisujemy się tylko w portalu Studium Języków Obcych, w rejestracji na zajęcia organizowanej przez to Studium, a stamtąd listy zajęciowe są przekazywane do systemu USOS.
 • Na egzamin na poziomie B2 (lub wyższym) zapisujemy się tylko w portalu Studium Języków Obcych, w rejestracji na zajęcia organizowanej przez to Studium, a lista tak zapisanych studentów jest następnie przekazywana do systemu USOS.
 • W przypadku zdania egzaminu B2, lub jego uznania, przed zaliczeniem wymaganych 12 punktów ECTS z grupy języków obcych, brakujące punkty ECTS należy zaliczyć z innych języków lub z tego samego języka, ale z przedmiotów na wyższym poziomie zaawansowania.

W kolejnych artykułach przedstawiono bardziej szczegółowe informacje. 

 1. Streszczenie (to jest ta strona)
 2. Przypomnienie wymagań programowych w zakresie języków obcych
 3. Sposób deklarowania języka obcego przed zaliczeniem egzaminu B2
 4. Sposób deklarowania języka obcego po zaliczeniu egzaminu B2
 5. Oznaczenie poziomu znajomości języka w nazwie przedmiotu