Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej przyznawany jest absolwentom naszej Uczelni po upływie co najmniej 50 lat od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

W poniedziałek, 24.01 o godz. 18.15 techniki zobrazowań radarowych SAR/ISAR przybliży prof. Piotr Samczyński.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich rozpoczęta!

Rejestracja kandydatów, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, przesyłanie dokumentów trwa od 11 stycznia do 3 lutego 2022 r. 

Obowiązujące godziny przyjęć studentów w Dziekanatach

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
    

  
Biblioteka WEiTI  

Współpraca i usługi

Internet Training Centre