Nominacje i nagrody

Best Paper Award (2016-2018) - nagroda dla prof. dr. hab. inż. Michała Pióro

ATHENS

Nagroda przyznawana jest co 3 lata przez sekcję Telecommunications and Network Analytics stowarzyszenia INFORMS.

Dwóch doktorów z WEiTI laureatami Konkursu MON na najlepszą rozprawę doktorską

Konkurs MON

Panowie Dawid Kuchta i Artur Gromek, nagrodzeni w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.