Program Erasmus+

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Program Erasmus
 3. Ogólne zasady programu Erasmus
 4. Uczelniane zasady programu Erasmus
 5. Umowy dwustronne i wymiana studentów
 6. Rekrutacja studentów na wyjazdy
 7. Przykłady i wzory dokumentów oraz formularze do pobrania
 8. Formalności do załatwienia po rekrutacji
 9. Formalności do załatwienia po powrocie
 10. Finansowanie wyjazdów na studia
 11. Obsługa Programu Erasmus+

 

Wprowadzenie

Erasmus to program Unii Europejskiej obejmujący całą sferę edukacji. Jego celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności nauczania na wszystkich poziomach. Program propaguje m.in. uczenie się przez całe życie, naukę języków obcych, wprowadzanie innowacji do nauczania oraz międzynarodową wymianę osób uczestniczących w procesie edukacji i kształcenia.

Program Erasmus+ skierowany jest do szkolnictwa wyższego. Celem programu Erasmus+ jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.