Instytut Informatyki

Strona WWW Instytutu: http://www.ii.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7432
e-mail jaroslaw.arabas@pw.edu.pl
pok. 204
Zastępca Dyrektora ds. nauki 
 dr hab. inż. Tomasz Gambin, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7432
 tel. +48 22 234 7811
e-mail Tomasz.Gambin@pw.edu.pl
pok. 306
Zastępca Dyrektora ds. nauczania 
 mgr inż. Rajmund Kożuszek
tel. +48 22 234 7853
e-mail rajmund.kozuszek@pw.edu.pl
pok. 205
Sekretariat Instytutu 
 Urszula Adamiec
 Agnieszka Skalska 
tel. +48 22 234 7432
e-mail urszula.adamiec@pw.edu.pl 
tel. +48 22 234 1381
e-mail Agnieszka.Skalska2@pw.edu.pl
pok. 204
Sekretariat dydaktyczny
 Wiesława Duszyńska
 Elżbieta Macewicz
tel. +48 22 234 6093
e-mail wieslawa.duszynska@pw.edu.pl 
pok. 206
tel. +48 22 234 7853
e-mail Elzbieta.Styczek@pw.edu.pl 
pok. 205
Sekretariat studiów podyplomowych
 mgr Urszula Adamiec
tel. +48 22 234 1391
e-mail Urszula.Adamiec@pw.edu.pl 
pok. 206a
Pełnomocnik Kwestora 
 mgr Joanna Konczak
tel. +48 22 234 1395
e-mail Joanna.Konczak@pw.edu.pl 
pok. 203
Starszy specjalista ds. finansowych
 mgr Anna Filipowska-Chlebek
tel. +48 22 234 7664
e-mail Anna.Filipowska-Chlebek@pw.edu.pl
pok. 203
Starszy specjalista ds. finansowych
mgr Gabriela Miączyńska
tel. +48 22 234 36 70
e-mail Gabriela.Miaczynska@pw.edu.pl
pok. 203
Starszy specjalista ds. finansowych
 mgr Bożena Gwardys
tel. +48 22 234 76 64
e-mail: Bozena.Gwardys@pw.edu.pl
pok. 203
Biblioteka Instytutu
 mgr Krystyna Sosnowska
tel. +48 22 234 7304
e-mail: Krystyna.Sosnowska@pw.edu.pl
pok. 135
Dział Administracyjno - Techniczny
mgr Kamil Rudnicki
tel. +48 22 234 7074
e-mail: Kamil.Rudnicki@pw.edu.pl 
pok. 206
Pracownicy obsługi
Krzysztof Frelich
pok. 134

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą:

    

Urszula Adamiec