Kierunki studiów i specjalności

Stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku polskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych są prowadzone na następujących kierunkach:

 • Automatyka i robotyka - bez specjalności
 • Cyberbezpieczeństwo - bez specjalności
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria Internetu Rzeczy - bez specjalności
 • Telekomunikacja

Kształcenie odbywa się na specjalnościach (z wyjątkiem kierunków: Automatyka i Robotyka, Cyberbezpieczeństwo oraz Inżynieria Internetu Rzeczy), a wybór specjalności odbywa się w czasie rekrutacji na studia.

 
Na kierunku Elektronika kształcenie odbywa się na trzech specjalnościach:

 • Elektronika i Informatyka w Medycynie
 • Systemy Elektroniczne i Wbudowane
 • Systemy Zintegrowanej Elektroniki i Fotoniki

  
Na kierunku Informatyka kształcenie odbywa się na trzech specjalnościach:

 • Informatyka w multimediach 
 • Inteligentne systemy
 • Sztuczna inteligencja

   
Na kierunku Inżynieria biomedyczna kształcenie odbywa się na specjalności:

 • Informatyka biomedyczna

  
Na kierunku Telekomunikacja kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach:

 • Techniki bezprzewodowe i multimedialne 
 • Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo 

     

Tabela 1. Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach drugiego stopnia w języku polskim

kierunek specjalność
Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka (bez podziału na specjalności)
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Cyberbezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo (bez podziału na specjalności)
  sem. 1 sem. 2 sem. 3
Elektronika Elektronika i informatyka w medycynie
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
Mikrosystemy i systemy elektroniczne
sem 1. sem 2. sem 3. sem 4.
Informatyka Informatyka w multimediach
Inteligentne systemy
Sztuczna inteligencja
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Inżynieria biomedyczna Informatyka biomedyczna 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4
Inżynieria Internetu Rzeczy Inżynieria Internetu Rzeczy (bez podziału na specjalności)
  sem. 1 sem. 2 sem. 3
Telekomunikacja Techniki bezprzewodowe i multimedialne
Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4