Studium Ochrony przed Hałasem

Charakterystyka
Program zajęć obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy. 

Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej oraz innych wyższych uczelni i instytutów badawczych, eksperci i praktycy w zakresie pomiarów hałasu, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem.

Planujemy zajęcia w trybie mieszanym, tzn. część zajęć (głównie wykłady) w formie zdalnej, część zajęć (głownie warsztaty) w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych na terenie Politechniki Warszawskiej

Czas trwania
Program zajęć, w wymiarze 105 godzin, będzie realizowany w formie siedmiu zjazdów sobotnio-niedzielnych prowadzonych w trybie mieszanym.

  
Zasady naboru
Ukończone studia wyższe lub dyplom szkoły średniej.

  
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 stycznia 2024 r.

  
Opłaty

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 4300 zł.

W przypadku dokonania wpłaty po 5 stycznia 2024 opłata za kurs wynosi 4600 zł.

 

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

 
Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Kierownik
dr inż. Piotr Bobiński 

Zastępca Kierownika
dr inż. Ewa Kotarbińska

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:
00-665 Warszawa 
ul. Nowowiejska 15/19
tel. 48 505 550 902
e-mail j.witkowska@ire.pw.edu.pl