Studium Ochrony przed Hałasem

Charakterystyka
Program zajęć obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy. 

Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy.

Wykładowcami są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej oraz innych wyższych uczelni
i instytutów badawczych, eksperci i praktycy w zakresie pomiarów hałasu, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem.

Planujemy zajęcia w trybie mieszanym, tzn. część zajęć (głównie wykłady) w formie zdalnej, część zajęć (głownie warsztaty) w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych na terenie Politechniki Warszawskiej

  
Czas trwania
120 godz. zajęć realizowanych w okresie od października 2022 do stycznia 2023. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

  
Zasady naboru
Ukończone studia wyższe lub dyplom szkoły średniej.

  
Termin zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 września 2022 r.

  
Opłaty: 4200 zł.

  
Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Kierownik
dr inż. Piotr Bobiński 

Zastępca Kierownika
dr inż. Ewa Kotarbińska

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:
00-665 Warszawa 
ul. Nowowiejska 15/19
tel. 48 505 550 902
e-mail j.witkowska@ire.pw.edu.pl