Efekty uczenia się

Zakresy efektów uczenia się dla programów studiów realizowanych przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, uchwala Senat Uczelni określając przy tym stopień studiów (pierwszy lub drugi), kierunek oraz profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny). 

 

Poniżej załączone są pliki z zakresami efektów uczenia się dla poszczególnych programów studiów realizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

  

1. Automatyka i Robotyka_studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

  

2. Automatyka i Robotyka_studia II stopnia, profil ogólnoakademicki 

  

3. Cyberbezpieczeństwo_studia I stopnia, profil ogólnoakademicki 

  

4. Elektronika_studia I stopnia, profil ogólnoakademicki 

Elektronika_studia I stopnia (pdf, 269,51 kB)

  

5. Elektronika_studia II stopnia, profil ogólnoakademicki 

  

6. Elektronika i Telekomunikacja_studia I stopnia, profil ogólnoakademicki 

  

7. Informatyka_studia I stopnia, profil ogólnoakademicki 

  • w języku polskim dla rekrutacji do r. ak. 2018/2019 i od r. ak. 2019/2020;
  • w języku angielskim; 
Informatyka_studia I stopnia (pdf, 400,25 kB)

  

8. Informatyka_studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

  • w języku polskim;
  • na specjalności Systemy internetowe wspomagania zarządzania w języku polskim;
  • w języku angielskim; 

  

9. Inżynieria Biomedyczna_studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

  • dla rekrutacji do r. ak. 2017/2018 i od r. ak. 2018/2019;

  

10. Inżynieria Biomedyczna_studia II stopnia, profil ogólnoakademicki 

  

11. Telekomunikacja_studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

  • w języku polskim do r. ak. 2018/2019 i od r. ak. 2019/2020;
  • w języku angielskim; 

  

12 Telekomunikacja_studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

  • w języku polskim;
  • w języku angielskim;