Komunikaty Dziekanatu

UWAGA!

W związku z Zarządzeniem Rektora PW:

nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. ,   nr 23/2020 z dnia 8.04.2020 r. ,   104/2020 z dnia 30.09.2020 r.  oraz nr 6/2021 z 27.01.2021 r.

obsługa studentów do 16 czerwca 2021 r. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji   mailowej lub telefonicznej !

   

Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 - 16:00.
 
W sprawach wymagających osobistego stawienia się, Studenci przyjmowani są po wcześniejszym ustaleniu terminu.

   

Materiały dla studentów, którzy ukończyli studia na  innych wydziałach  Politechniki Warszawskiej  lub są absolwentami innych uczelni , po spotkaniu 20 września .

Spotkania informacyjne dla nowo przyjętych studentów

Spotkania informacyjne dla nowo przyjętych studentów - 1 października 2021 r.

1 października 2021 r.  odbędą się 30 minutowe spotkania mające na celu zapoznanie studentów I semestru studiów stacjonarnych 1 stopnia   z kierunkiem studiów.

Spotkanie ze studentami, którzy ukończyli studia na  innych wydziałach  Politechniki Warszawskiej  lub są absolwentami innych uczelni  odbędzie się  20 września o godz. 17:15, zdalnie za pośrednictwem MS Teams.

W semestrze zimowym 2021Z, po trzech pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od tury trzeciej, po każdej kolejnej turze zapisów koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 29 września do 6 października 2021.

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru letniego 2021L, rejestracją na semestr zimowy 2021Z i zapisami na przedmioty w semestrze 2021Z.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na poszczególne kierunki.

    

    
Decyzje zostaną ogłoszone 20 września 2021 r.  na indywidualnych kontach studentów w  USOS-Web .

Większość dokumentów wymagana do tej pory w wersji papierowej, jest obecnie przetwarzana w wersji elektronicznej.

Rejestracja kandydatów, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, przesyłanie dokumentów trwa od  3 do 27 sierpnia 2021 r. 

Przyjmowanie interesantów w Dziekanacie w dniach 13.07 – 15.07.2021 r.

W tych dniach Dziekanat przyjmować będzie wyłącznie w sprawach związanych z rekrutacją na studia pierwszego stopnia.

Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2021/2022

Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2021/2022 będzie miało miejsce w dniach:  13.07 , 14.07 i 15.07.2021 w godz.  9:00 – 15:00,  w gmachu Wydziału przy  ul. Nowowiejskiej 15/19.

Nowy Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje od  21 maja 2021 r.

Aby uruchomić proces wypłaty stypendiów, dziekanat musi otrzymać zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji stypendialnej.

Dostępne są ostateczne listy osób ubiegających się o  stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 5 do 23 maja 2021 r.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 13 do 30 maja 2021 r.

Wyniki rekrutacji (etap 1) na wyjazdy Erasmus+ 2021/2022. Zgłoszenia na wolne miejsca (etap 2) do 27 kwietnia 2021.

Erasmus-

Prezentujemy wyniki rekrutacji studentów (etap 1) na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022. Rekrutacja trwa nadal (etap 2) zgłoszenia na wolne miejsca, roszady i przesunięcia. Zgłoszenia należy składać  do 27 kwietnia 2021 .

Odwołania i podania  o obniżenie opłat można składać  do 22 marca 2021 r.  Ostateczny  termin  płatności:  9 kwietnia 2021 r.

Rekrutacja do Erasmus Student Network PW

Erasmus Student Network