Komunikaty Dziekanatu

   

 
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 12.00 - pokoje 110, 111, 112
PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00 - pokoje 119, 158
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ustalenia dotyczące wyboru tematu pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia

Wybór specjalności dla studentów 4 sem. studiów I stopnia - 23L

Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną listą rankingową do Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

W systemie USOS, na indywidualnych kontach, w rubryce „saldo oczekujące PLN”, ukazały się naliczenia opłat z tytułu powtarzania przedmiotów, niezaliczonych w sem. 22L i wcześniejszych, z terminem płatności do 11 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze wstępną listą rankingową do Stypendium Rektora.

Prosimy studentów o zapoznanie się ze sposobem zaliczania praktyk zawodowych systemie USOS w semestrze letnim 2022/2023 (2023L).

W semestrze letnim 2023L, po trzech pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od tury drugiej koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 16 do 23 lutego 2023 r.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-web w dniach od 2 do 19 stycznia 2023 r.

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów przez studentów studiów pierwszego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak też niestacjonarnych odbędzie się w portalu APD w dniach od 16 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Wyboru dokonują studenci piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 2 do 15 grudnia 2022 r.

Decyzje Dziekana w sprawie kryteriów list rankingowych dla najlepszych studentów oraz zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów 

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów na studiach drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak też niestacjonarnych odbędzie się w portalu APD w dniach od 1 do 30 października 2022 r.

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów przez studentów studiów pierwszego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak też niestacjonarnych odbędzie się w portalu APD w dniach od 1 do 30 czerwca 2022 r.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 4 do 19 maja 2022 r.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-web w dniach od 9 do 29 maja 2022 r.

Większość dokumentów wymagana do tej pory w wersji papierowej, jest obecnie przetwarzana w wersji elektronicznej.