Komisje Rady Wydziału

 
 

Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia

Dokumenty Komisji RW ds. Kształcenia dostępne są po zalogowaniu na stronie Moja Elka w zakładce „Komisja RW ds. Kształcenia”
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski (IT) – przewodniczący
dr hab. inż. Andrzej Bęben (IT)
dr hab. inż. Ilona Bluemke (II)
dr inż. Andrzej Buchowicz (IRiTM)
mgr inż. Rajmund Kożuszek (II)
dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk (IAiIS) 
mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter (IT)
dr inż. Daniel Paczesny (IT)
dr inż. Elżbieta Piwowarska (IMiO)
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski (IT)
dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (IRiTM)
dr inż. Sławomir Szostak (IMiO)
doc. dr inż. Tomasz Traczyk (IAiIS)
dr inż. Piotr Wieczorek (ISE)
dr inż. Agnieszka Zaręba (IMiO)
mgr inż. Andrzej Manujło (WRD)
Przedstawiciel WRS
Przedstawiciel WRS

Komisja Rady Wydziału ds. Rozwoju Kadry

prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (IAiIS) – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Romuald Beck (IMiO)
prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski (IRiTM)
dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. uczelni (ISE)
prof. dr hab. inż. Michał Pióro (IT)
prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski (II)

Komisja Rady Wydziału ds. nagród

prof. dr hab. inż. Józef Modelski (IRiTM) – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak (IT)
dr hab. inż. Paweł Domański, prof. uczelni (IAiIS)
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni (ISE)
dr hab. inż. Ryszard Kisiel, prof. uczelni (IMiO)
dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni (II)
student