Złote Dyplomy

Skończyłeś naszą Uczelnię 50 lat temu? Odbierz dyplom! Złoty dyplom!

Czekamy na Ciebie! Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej przyznawany jest absolwentom naszej Uczelni po upływie co najmniej 50 lat od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.
Złoty Dyplom przyznaje się na pisemny wniosek absolwenta, który należy złożyc w Biurze Rektora (Gmach Główny PW pok 107).

Każdego roku Złote Dyplomy przyznawane są ponad 50. Absolwentom naszego Wydziału. Dołącz do nich! Szczegółowe informacje: https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f56e71cb09966b546f5e118c79466599.pdf