Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami

Dostępna uczelnia to nie tylko dostępne budynki, to także otwarci ludzie chcący tworzyć przestrzeń do rozwoju, nauki i badań dla wszystkich członków społeczności akademickiej bez względu na stopień sprawności.

Zapraszamy do kontaktu z Sekcją Ds. Osób z Niepełnosprawnościami: https://www.ca.pw.edu.pl/Biuro-ds.-Spolecznej-Odpowiedzialnosci-Uczelni/Sekcja-Ds.-Osob-z-Niepelnosprawnosciami/Wspolpraca