WEITI » Wydział »

O WEiTI

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) to jeden z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Studiuje na nim ok. 3400 studentów na trzech poziomach studiów (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) - w formie zajęć dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także przez internet. Prowadzone są również studia dzienne w języku angielskim oraz wymiana zagraniczna studentów m.in. w ramach programów:

WEiTI uczestniczy w także wymianie studentów w ramach umów bilateralnych (głównie z krajami Dalekiego Wschodu) i umów o podwójnym dyplomowaniu (Korea i Niemcy). W 2019 r. w ramach wymiany zagranicznej studentów:

 • na wydziale gościło 217 studentów,
 • wyjechało 86 studentów WEiTI. 

  
Zajęcia dydaktyczne na Wydziale prowadzi 300 wykładowców. Działalność edukacyjna i naukowo
-badawcza koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • Akustyka,
 • Automatyka i robotyka,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Grafika komputerowa,
 • Elektronika,
 • Informatyka,
 • Inżynieria internetu rzeczy,
 • Inżynieria biomedyczna,
 • Mikroelektronika, optoelektronika i fotonika,
 • Radary i radiolokacja,
 • Systemy pomiarowe,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Techniki multimedialne,
 • Telekomunikacja.

  
Historia Wydziału sięga roku 1916, Kiedy to w ramach PW został utworzony Wydział Budowy Maszyn
i Elektrotechniki. Za powstanie Wydziału przyjmuje się jednak rok 1951 – kiedy z Wydziału Elektrycznego został wyłoniony Wydział Łączności. W roku 1966 Wydział przyjął nazwę Wydziału Elektroniki. Obecną nazwę wprowadzono w roku 1994. Liczne przeobrażenia Wydziału opisano szczegółowo na stronie historia Wydziału.

  
Dla kandydatów na studia na WEiTI utworzony został obszerny blok informacyjny.
Ogólne zasady rekrutacji i kwaterunku są wspólne dla wszystkich potencjalnych przyszłych studentów, nabór na studia zaś odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. 

  
Studenci mają swoją własną organizację samorządową na WEiTI - Wydziałową Radę Samorządu (WRS), która aktywnie uczestniczy w życiu wydziału. WRS angażuje się w kwestie związane z kształceniem, dba o prawa studentów, ich sprawy socjalne, organizuje lub współorganizuje wydarzenia naukowe, kulturalne, rozrywkowe, świąteczne i turystyczne. Swoje naukowe pasje studenci mogą rozwijać w działających na Wydziale, licznych kołach naukowych. Na wydziale znajduje się również jedyny
w swoim rodzaju klub studencki Amplitron - tworzony przez studentów - dla studentów. 

   
Pracownicy WEiTI prowadzą prace badawcze przede wszystkim w trzech nowych dyscyplinach naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja
oraz inżynieria biomedyczna. W 2019 r. zespoły badawcze Wydziału złożyły 31 wniosków o projekty badawcze oraz rozpoczęły realizację:  

 • 68 grantów (MNiSW, NCN i NCBR),
 • 32 prac naukowo-badawczych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych,
 • 11 projektów UE Horyzont 2020.

Pracownicy WEiTI są organizatorami i współorganizatorami krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych.

 
Wydział prowadzi rozległą współpracę z podmiotami zewnętrznymi. W 2019 r. WEiTI współpracował
z 211 podmiotami, wśród których znalazło się:

 • 104 podmioty naukowe (uniwersytety, politechniki, instytuty badawcze), w tym 34 instytucje polskie
  i 70 instytucji zagranicznych,
 • 97 przedsiębiorstw (74 krajowych i 23 zagraniczne),
 • 6 jednostek administracji publicznej (2 krajowe i 4 zagraniczne),
 • 4 organizacje pozarządowe (2 krajowe i 2 zagraniczne).

 

Zapraszamy do współpracy z naszym portalem i przesyłania informacji o sprawach, które mogą być interesujące dla studentów i pracowników. 
Czekamy również na Państwa pytania, opinie oraz sugestie dotyczące redakcji strony internetowej (agnieszka.sikora@elka.pw.edu.pl, d.myko@elka.pw.edu.pl).